|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Dumitru Blejan a demarat în forţă proiectul european integrat de 6 milioane euro 

• În comuna Scundu,

Primarul Dumitru Blejan a demarat în forţă proiectul european integrat de 6 milioane euro

Proiectul european integrat, derulat în parteneriat cu comuna Orleşti, a demarat în forţă în localitatea Scundu. Potrivit primarului din Scundu, Dumitru Blejan, până la această dată s-au realizat 30% din lucrările de canalizare, iar la construcţia căminului de bătrâni s-a pus piatra de temelie şi s-a turnat fundaţia.

„Pe lângă toate acestea, avem un proiect depus şi declarat eligibil prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, care prevede asfaltarea mai multor drumuri comunale, dar şi alte investiţii importante. Totodată, în localitatea Scundu se lucrează la modernizarea DC 102. Este vorba de turnarea celui de-al doilea covor asfaltic pe o lungime de 1,5 kilometri, fondurile pentru realizarea acestei investiţii fiind obţinute pe HG 577/1997. O altă investiţie pe care o vom demara în curând vizează construirea unui pod din beton armat în punctul «Vlădescu»”, ne-a declarat primarul din Scundu, Dumitru Blejan.
Se ştie că Primăria Scundu, în colaborare cu administraţia publică locală din comuna Orleşti, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Orleşti-Scundu, are în implementare un proiect integrat, pe PNDR, măsura 3.2.2, în valoare de 6 milioane de euro. Proiectul cuprinde următoarele obiective: introducerea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare (alimentare cu apă în comuna Scundu; extindere alimentare cu apă comuna Orleşti; introducere canalizare localitatea Scundu); cămin de bătrâni în comuna Scundu; reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, localitatea Orleşti.

Pentru primarul localităţii Scundu, cea mai importantă carte de vizită este cea a realizărilor edilitare, ceea ce va reuşi să lase în urma sa. Poziţia pe care a câştigat-o nu l-a absolvit de sarcini, din contră l-a obligat la mult mai multă muncă şi timp petrecut în primărie.

În planurile sale sunt cuprinse multe investiţii menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor din această zonă rurală. Doreşte finalizarea investiţiei de modernizare a şcolii generale, iar în colaborare cu administraţia publică locală din comuna Orleşti, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Orleşti-Scundu, are în derulare un proiect pe PNDR, măsura 322. O altă prioritate o constituie înfiinţarea unui centru social destinat copiilor proveniţi din familii cu situaţie materială precară şi modernizarea unor drumuri forestiere pe o lungime de 18 km.

Localitatea Scundu este formată din satele Scundu, Blejani, Avrămeşti şi Crângu. Pentru aceste sate edilul se străduieşte să obţină finanţări pentru realizarea unei baze sportive, modernizarea căminului cultural, a dispensarului şi realizarea de poduri şi podeţe acolo unde situaţia o cere. Un fapt îngrijorător pentru edil îl constitue şomajul şi lipsa locurilor de muncă, care i-a determinat pe mulţi să emigreze sau să se gândească la această posibilitate. De aceea prin demersurile şi proiectele pe care intenţionează să le relizeze va crea peste 100 de locuri de muncă. (P.C.)

Leave a Response