|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Plângere la DNA împotriva consilierului episcopal Ion Predescu 

Vâlceanul Cornel Dobre acuză un preot de la Arhiepiscopia Râmnicului de cămătărie!

Plângere la DNA împotriva consilierului episcopal Ion Predescu

Vâlceanul Cornel Dobre îl acuză pe preotul Ion Predescu, consilier episcopal la Arhiepiscopia Râmnicului, de cămătărie. Concret, în perioada 2001-2009, „faţa bisericească” Predescu l-a împrumutat „creştineşte” pe Cornel Dobre cu sume importante la care a adăugat ulterior dobânzi „îngereşti” semnificative. Redăm în totalitate plângerea penală depusă ieri, 27 iulie, la Serviciul Teritorial DNA din Piteşti:

„Domnule Procuror Şef,

Subsemnatul, DOBRE CORNEL, cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 138, judeţul Vâlcea, în temeiul art. 221, art. 222 și 279 din Codul de procedură penală, formulez

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numitului, PREDESCU ION, preot, consilier social în cadrul Episcopiei Râmnicului, judeţul Vâlcea.
În perioada 2001-2009, pentru rezolvarea unor probleme urgente, am împrumutat de la numitul, Predescu Ion, unele sume de bani, de mai multe ori.
Pentru sumele împrumutate, numitul, Predescu Ion, mi-a solicitat plata unor dobânzi lunare în cuantum de 10 % din sumele împrumutate.
Menţionez că, în perioada în care am făcut împrumuturile, am achitat lunar dobânda solicitată deoarece mi s-a impus de către Predescu Ion să las garanţie actul de proprietate al apartamentului în care locuiesc.
Dobânda era inclusă de la început în actul sub semnătură privată pe care îl încheiam, fiind atenţionat de numitul, Predescu Ion, să nu arăt nimănui acel înscris pentru a nu se afla că el se ocupă de cămătărie.
Sumele împrumutate au fost restituite cu plata dobânzii menţionate, în procent de 10 %, dobândă care, în total, depășește suma de 23 000 euro.

Numitul, Predescu Ion, arăta de fiecare dată că banii împrumutaţi ar aparţine altor persoane din cadrul Episcopiei cu funcţii de vicar și măicuţe și că el trebuie să îi restituie cu dobânda aferentă de 10 %.
După o perioadă (circa 2-3 ani) de plată a dobânzilor aferente sumelor împrumutate, am ajuns în imposibilitatea de a achita la timp dobânzile rezultate din cămătărie, nemaiputând să fac faţa acestiu “bir”, motiv pentru care mi s-a calculat dobândă la dobândă, ajungând în situaţia ca dobânda să fie egală cu sumele de bani împrumutate.
În aceste condiţii, numitul, Predescu Ion, a apelat la un executor judecătoresc, respectiv, Diaconu Mihail, prin intermediul căruia a procedat la executarea sumelor datorate.

Având în vedere calitatea făptuitorului, de preot, consilier social în cadrul Episcopiei Râmnicului, în temeiul dispoziţiilor art. 12, lit. a) din Legea pentru prevenira, descoperirea și sancţionarea faptelor de corupţie, nr. 78/2000, potrivit cărora, sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană (…) coroborate cu cele ale art. 3, alin. (1), lit e) și (2), lit. u) din Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora, sunt considerate ca delicte îndeletnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoţești, respectiv, se consideră delicate disciplinare și faptele constatate și pedepsite de către instanţele judecătorești, fapte urmate a fi sancţionate și pe cale bisericească, luându-se ca temei procedura și sentinţele aplicate. Asemenea delicate sunt: lit. u) camăta.
De asemenea, având în vedere că numitul, Predescu Ion, a obţinut venituri din dobânzile la sumele împumutate, fără să plătească statului impozitul aferent acestor sume, în condiţiile legii, vă rog să dispuneţi cercetarea săvârșirii de către numitul, Predescu Ion, a infracţiunii de evaziune fiscală.
Faţă de cele arătate, vă rog să dispuneţi cercetarea faptelor săvârșite de numitul Predescu Ion în vederea tragerii acestuia la răspundere.”

Dobre Cornel, 27.07.2011

Leave a Response