|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Pedeliştii vor fi înlocuiţi cu liberalii lui Buican în toate consiliile de administraţie 

• În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,

Pedeliştii vor fi înlocuiţi cu liberalii lui Buican în toate consiliile de administraţie

Joi, 28 iulie, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse”. Astfel, printre altele, se vor aproba următoarele propuneri: desemnarea unui consilier judeţean în calitatea de membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; numirea a doi membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea; numirea reprezentanţilor CJ Vâlcea ca membri în consiliile de administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, Spitalului de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşti şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti;

desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; desemnarea unui reprezentant al CJ Vâlcea în calitatea de membru în Consiliul Administrativ al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”; modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”; modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea. Precizăm că toate aceste propuneri vizează înlocuirea membrilor PDL cu oamenii lui Cristian Buican de la PNL, conform deciziilor adoptate de Biroul Politic Teritorial al PNL Vâlcea de săptămâna trecută.

Tot în cadrul şedinţei CJ Vâlcea de joi, 28 iulie, se vor mai dezbate şi aproba următoarele propuneri: raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin judeţului Vâlcea pe anul 2010; majorarea capitalului social la SC Expo Nord Oltenia SA; rectificarea bugetului propriu al judeţului Valcea, al listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Valcea, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult ortodox; modificarea destinaţiei unei sume repartizate comunei Frânceşti; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Valcea şi a bugetelor instituţiilor publice finantate parţial sau integral din venituri proprii pe semestrul I, anul 2011; aprobarea contribuţiei Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” necesară implementării proiectului „Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate cu ajutorul unui sistem informatic integrat” depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitătii Economice; modificarea şi completarea regulamentului referitor la procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107 din 31 iulie 2009 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” şi a cheltuielilor aferente implementării acestuia; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, referitoare la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea;

renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 456 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea; renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 259 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic Copăcelu; aprobarea încadrării, din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor comunale, a drumului judeţean 646 D Păuşeşti (DJ 646 B) – Mănăstirea Cernele – Băile Govora (DJ 649); aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza „Documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie” pentru obiectivul de investiţii „Consolidare DJ 678B limită judeţ Olt – Dănicei – limită judeţ Argeş, km.23+200, comuna Dănicei”; preluarea Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Nicolae Bălcescu în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul II anul 2011.

Leave a Response