|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Inspectorii ITM Vâlcea au dat amenzi în valoare totală de circa 500.000 lei 

• În luna iunie,

Inspectorii ITM Vâlcea au dat amenzi în valoare totală de circa 500.000 lei

Recent, Ion Nicolăescu, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vâlcea, a prezentat o sinteză a activităţii instituţiei în cursul lunii iunie. Astfel, în această perioadă, Compartimentul Control Relaţii de Muncă a efectuat 217 controale şi s-au aplicat 204 sancţiuni contravenţionale în valoare de 489.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 60 de persoane care lucrau fără forme legale de muncă dintre care 22 de femei, aplicându-se sancţiuni în valoare de 467.000 lei şi s-a dispus încheierea în formă scrisă contractelor individuale de munca la persoanele respective.

„Tot în această perioadă, la ITM Vâlcea au fost înregistrate 57 de sesizări, dintre acestea 54 au fost soluţionate, urmând ca şi celelalte să fie soluţionate în termen legal. Menţionăm că acestea au făcut referire la obligaţii legale neîndeplinite de angajatori cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de munca, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea de câtre angajator a repausului săptămânal, etc. În urma controalelor, principalele neconformitaţi se referă la: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, înainte cu o zi de începerea activităţii şi transmiterea acestora în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; angajatorul nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale, actualizarea regulamentului intern; angajatorul nu a făcut dovada realizării măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesul-verbal de control”, a precizat şeful ITM Vâlcea, Ion Nicolăescu.

Trebuie să mai spunem că în luna iunie 2011, Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 143 de controale, aplicându-se 343 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 112.000 lei. S-au înregistrat trei sesizări referitoare la condiţiile de muncă, iar acestea au fost soluţionate în termen legal.

Leave a Response