|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

În perioada 15 iulie-31 august se depun cererile de solicitare a primei pe exploataţie, specia bovine 

• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează:

În perioada 15 iulie-31 august se depun cererile de solicitare a primei pe exploataţie, specia bovine

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 15 iulie – 31 august 2011 se depun cererile de solicitare a primei pe exploataţie – specia bovine.
Potrivit OMADR nr. 215/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011, prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la data de:

1. 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

2. 31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

3. 31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

4. 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;
c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Pot beneficia de prima pe exploataţie şi persoanele fizice care în cursul anului 2011 şi-au schimbat forma juridică conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi care figurează înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la datele de referinţă cu exploataţii de minimum 3 capete de bovine, cu vârsta acestora de minimum 6 luni.

Pentru a beneficia de prima pe exploataţie, solicitanţii trebuie să depună la centrul local / judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 15 iulie- 31 august 2011, cererea de solicitare a primei aferentă fiecărei exploataţii deţinute.
Cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, care sprijină interesele crescătorilor de bovine, taurine şi / sau bubaline.

Informaţiile au fost furnizate de Adrian Pintea, director executiv al APIA Vâlcea.

Leave a Response