|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Finanţele Publice vând bunuri în valoare de 63.000 euro ale Uzinei Mecanice Băbeni 

• În cadrul unui dosar de executare silită,

Finanţele Publice vând bunuri în valoare de 63.000 euro ale Uzinei Mecanice Băbeni

Zilele trecute, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, a dat publicităţii anunţul privind organizarea, în data de 3 august 2011, a celei de-a treia licitaţii publice pentru vânzarea bunurilor imobile, proprietate a debitorului SC Uzina Mecanică Băbeni SA, în dosarul de executare nr. 385/2011. Concret, se vor scoate la vânzare următoarele bunuri imobile: clădire (hală industrială) în suprafaţă construită la sol de 678 mp, situată în localitatea Băbeni, valoare de vânzare – 61.350 lei; teren curţi construcţii aferent clădirii, în intravilanul oraşului Băbeni, în suprafaţă de circa 5.300 mp, valoare de vânzare – 82.000 lei; clădire (hală industrială) în suprafaţă construită la sol de 650 mp, situată în localitatea Băbeni, valoare de vânzare – 40.900 lei; teren curţi construcţii aferent clădirii, în intravilanul oraşului Băbeni, în suprafaţă de circa 5.400 mp, valoare de vânzare – 83.000 lei. Bunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.

În anul 2009, SC Uzina Mecanică Băbeni SA a realizat o cifră de afaceri de peste 6,5 milioane lei, venituri totale de 8 milioane lei (în creştere cu 2,8 milioane lei) şi un profit de circa 125.000 lei. La data de 31 decembrie 2009, SC Uzina Mecanică Băbeni SA avea următoarele elemente de bilanţ: active circulante – 3,6 milioane lei; stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.) – 2 milioane lei; creanţe – 1,6 milioane lei, şi datorii totale de 7,3 milioane lei. SC Uzina Mecanică Băbeni SA a activat încă din anul 1981 în cadrul Centralei Industriale pentru Echipamente Speciale Bucureşti şi a funcţionat apoi ca sucursală a RATMIL Bucureşti şi a Companiei Naţionale Romarm Bucureşti, fiind înfiinţată ca societate comercială în baza Hotărârii de Guvern nr. 952/2001.

În anul 2003, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) a iniţiat procesul de privatizare al SC Uzina Mecanică Băbeni SA, prin scoaterea la vânzare, prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, a întregului pachet de acţiuni deţinut de stat la societate. Anunţul de privatizare a fost publicat la data de 11 septembrie 2003, iar dosarul de prezentare a fost achiziţionat de Asociaţia Salariaţilor „Mecanica” Băbeni, SC Consal Trade SRL şi SC Remat Bucureşti Sud SA. În urma analizării ofertelor depuse şi a negocierilor purtate, pachetul de acţiuni a fost cumpărat de către Asociaţia Salariaţilor „Mecanica” Băbeni. În urmă cu cinci ani, AVAS a încercat vânzarea prin licitaţie publică a activelor proprietatea societăţii Uzina Mecanică Băbeni, licitaţie care urma să aibă loc tot în luna noiembrie a anului respectiv. Era vorba în principal de două active ale întreprinderii: imobil corp de pază, compus din clădiri (două cămine şi un depozit) şi teren intravilan în suprafaţă de circa 5.000 metri pătraţi, precum şi imobil centrală termică de zonă compus din clădire şi teren intravilan în suprafaţă de circa 37.000 mp. (N.T.)

Leave a Response