|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aloca 950.000 euro pentru modernizarea drumului Giuleşti-Dozeşti-Roşiile 

CJ Vâlcea va aloca 950.000 euro pentru modernizarea drumului Giuleşti-Dozeşti-Roşiile

Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 676 A Giuleşti-Dozeşti-Roşiile, comuna Fârtăţeşti”, faza studiu de fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei este de circa 950.000 euro.

În lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii pe anul 2011 cu finanţare parţială sau integrală de la buget, la capitolul 84 – Transporturi – Alte cheltuieli de investiţii, punctul c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente investiţiilor a fost aprobată suma de 90.000 lei pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice, fazele: expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, studii conexe şi pentru obţinerea avizelor şi acordurilor ce se vor prevedea în certificatul de urbanism, dar şi pentru următoarele faze de proiectare, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 676 A Giuleşti-Dozeşti-Roşiile, km. 8 – 11, comuna Fârtăţeşti”. Acest drum judeţean are o lungime totală de 19,5 km. Drumul traversează de la nord la sud comunele Roşiile şi Fârtăţeşti şi reprezintă pentru aceste comunităţi singura legătură directă atât între ele cât şi cu localităţile învecinate şi mai departe cu principalele centre administrativ-teritoriale ale judeţului Vâlcea, cum ar fi oraşul Bălceşti, municipiul Drăgăşani şi municipiul Râmnicu Vâlcea, reşedinţă de judeţ.

În prezent starea drumului judeţean DJ 676A se prezină astfel: pe tronsonul de drum cuprins între km. 0 – 6 se execută lucrări de modernizare, finanţate prin Programul privind reabilitarea, modernizarea sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, aprobat prin HG nr. 577/1997; pe tronsonul de drum cuprins între km. 6 – 8 există o îmbrăcăminte bituminoasă de grosime mică; pe tronsonul de drum cuprins între km. 8 – 11 drumul este pietruit; pe tronsonul de drum cuprins între km. 12 – 19 drumul este de pământ. Platforma acestui drum pe tronsonul pietruit respectiv, pe care sunt şi construcţii de locuinţe şi anexe gospodăreşti, prezintă foarte mari degradări şi denivelări pe toată suprafaţa, fapt ce îl face impracticabil în perioadele cu precipitaţii abundente, iar circulaţia rutieră se desfăşoară cu mare greutate.
Prin executarea lucrărilor de modernizare a acestui sector de drum judeţean, se dă posibilitatea locuitorilor din zonă să beneficieze pe toată perioada anului, de o desfăşurare fluentă şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier, precum şi de facilităţile existente în centrele socio-culturale ale celor două comune.

Aceste lucrări mai sunt oportune şi necesare şi datorită îmbunătăţirii generale a accesibilităţii şi legăturii cu principalele localităţi ale judeţului cu posibilităţi de: creştere a numărului de vehicule zilnice prin atragerea de turişti, investitori din domeniul agriculturii etc; creştere a nivelului de deservire locală; creştere a volumului de mărfuri transportate cu asigurarea de potenţial de dezvoltare economică; scăderea nivelului de poluare a aerului şi poluare fonică; economisirea de timp şi carburanţi. Deloc de neglijat necesitatea accesării zonelor în situaţiile de strictă urgenţă (salvare, pompieri) precum şi a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară ce se expun unui risc major şi pericol permanent. Prin reabilitarea şi modernizarea acestor drumuri, se îmbunătăţeşte considerabil fluenţa şi siguranţa circulaţiei rutiere.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii a fost întocmit studiul geotehnic, de către SC Befac SRL Râmnicu Vâlcea, iar documentaţia tehnico-economică, fazele: expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, studii conexe şi documentaţia tehnico-economică pentru obţinerea avizelor şi acordurilor ce se vor prevedea în certificatul de urbanism, a fost elaborată de către SC Consintel SRL Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response