|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea nu a ţinut cont de coloratura politică şi a alocat 380.000 lei către opt primării 

• În vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură,

CJ Vâlcea nu a ţinut cont de coloratura politică şi a alocat 380.000 lei către opt primării

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat propunerea de repartizare a unor sume din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, către 8 primării.
Primăria comunei Câineni a primit suma de 50.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul „Reabilitare Cămin Cultural Câineni Mici”. Pentru obiectivul menţionat a fost alocată din excedentul bugetului local al comunei Câineni suma de 120.000 lei, care a fost utilizată integral pentru decontarea lucrărilor de reabilitare interior, exterior punct sanitar şi magazie, însă total insuficientă pentru finalizarea obiectivului.

Primăria oraşului Călimăneşti a solicitat repartizarea sumei de 290.000 lei, pentru achitarea plăţilor restante aferente lucrărilor executate pe drumul comunal DC 12 Jiblea Veche – Jiblea Nouă, de către SC Strabag SA. Drumul comunal DC 12 a fost reabilitat prin turnare de covor asfaltic şi tratament bituminos până la intrarea în Jiblea Nouă, rezolvându-se în acest fel circulaţia şi legătura între cele două localităţi precum şi cu centrul oraşului Călimăneşti. Precizăm că sumele repartizate la acest obiectiv prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43/2011 au fost insuficiente, fapt pentru care s-a decis repartizarea sumei de 50.000 lei.

Primăria oraşului Băile Govora a cerut alocarea de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea străzii Curături – DC 646 D, care leagă localitatea componentă Curături de oraşul Băile Govora pe o lungime de 1.400 m. Prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora” finanţat prin POR, de o parte şi de alta a acestei străzi se va amenaja un traseu de cură balneară. Necesitatea şi oportunitatea acestor lucrări rezidă din faptul că strada propriu-zisă este grav deteriorată iar realizarea traseului de cură balneară cu strada respectivă ar fi într-o totală distonantă cu strada Curături – DC 646 D. Având în vedere faptul că traseul de cură balneară este unul din obiectivele majore al proiectului menţionat, adresându-se unui număr mare de turişti spre obiectivele turistice din zonă şi din localităţile limitrofe, CJ Vâlcea a decis alocarea sumei de 50.000 lei pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea străzii Curături – DC 646 D”.
În prezent, Primăria comunei Budeşti are în derulare proiectul „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti – Ruda”, unde valoarea cofinanţării se ridică la suma de 432.443 lei. Prin proiectul menţionat s-a propus modernizarea, extinderea, mansardarea şi echiparea corespunzătoare a clădirii, fosta grădiniţă din satul Ruda, în scopul realizării unui centru multifuncţional de servicii sociale. Proiectul se realizează în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Având în vedere contribuţia Primăriei comunei Budeşti, în calitate de solicitant la realizarea proiectului menţionat, CJ Vâlcea a decis repartizarea sumei de 50.000 lei.

Primăria comunei Amărăşti a solicitat alocarea sumei de 50.000 lei reprezentând contribuţia locală pentru asigurarea cofinanţării în realizarea proiectului integrat „Sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Amărăşti; Modernizarea DC 97; Organizarea festivalului Târg la Amărăşti şi achiziţionarea de costume populare şi echipament de sonorizare pentru ansamblul de dansuri tradiţionale”. Oiectivul menţionat este cuprins în strategia de dezvoltare a localităţii aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Amărăşti nr. 13/2009 şi se finanţează prin PNDR. Pentru continuarea lucrărilor în cadrul acestui proiect, reprezentând cheltuieli neeligibile, s-a hotărât repartizarea sumei de 50.000 lei.
Primăria oraşului Băbeni a cerut repartizarea sumei de 100.000 lei pentru asigurarea contribuţiei locale la realizarea proiectului „Introducere apă potabilă şi hidranţi pe străzile Ariei, Uzinei şi Mărculeşti”. Întrucât lucrările au fost executate, dar nedecontate din lipsa disponibilităţilor băneşti în contul primăriei, s-a decis repartizarea sumei de 30.000 lei.

Primăria comunei Berislăveşti a solicitat alocarea sumei de 175.500 lei, în vederea rambursării împrumutului efectuat pentru achitarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berislăveşti”, ce a fost finantat prin Programul Phare 2006. Întrucât Primăria comunei Berislăveşti se află în situaţia de a nu putea achita în termen datoria publică creată, s-a decis alocarea sumei de 50.000 lei în vederea rambursării la termen a ratelor de capital.
Primăria Drăgăşani are cuprins în Programul de dezvoltare locală printre alte proiecte şi realizarea lucrărilor de reabilitare drumuri DN 64 şi DN 67B. Având în vedere necesitatea continuării lucrărilor de reparaţii pe DN 64 şi DN 67B pe de o parte, şi lipsa resurselor financiare necesare decontării cheltuielilor efectuate, Municipiul Drăgăşani a cerut repartizarea sumei de 100.000 lei în scopul arătat. Ţinând seama de resursele financiare existente ce pot fi mobilizate în scopul susţinerii programelor de dezvoltare locală, CJ Vâlcea a decis alocarea sumei de 50.000 lei. (P.C.)

Leave a Response