|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Achiziţie utilaje pentru activitatea de construcţii 

Lansare proiect  – „achiziţie utilaje pentru activitatea de construcţii”

Sc Topzon SRL, cu sediul în judeţul Vâlcea, comuna Buneşti, sat Fireşti, nr. 16, anunţă începerea activităţilor proiectului „Achiziţie utilaje pentru activitatea de construcţii“, cod SMIS 23638, în calitate de beneficiar al unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microinteprinderilor”.
Sc Topzon SRL a încheiat contractul de finaţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Proiectul va fi implementat în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Alexandru Lahovari, nr.2-6, judeţul Vâlcea, în perioada iunie 2010-iunie 2011, având o valoare totală de 425.060,84 lei, din care finanţare nerambursabilă:340.961,00 lei.
Pentru detalii suplimentare persoana de contact este: Irimia Violeta-manager de proiect, tel/fax: 0250.774.529, e-mail:topzone.ro22@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Leave a Response