|vineri, iunie 25, 2021
  • Follow Us!

Semnătura electronică, o modalitate obligatorie în România în 2011 

Semnătura electronică, o modalitate obligatorie în România în 2011

Aplicabilitatea semnăturii digitale
Un certificat digital costă în jur de 60 de euro, însă acesta poate fi utilizat pentru semnarea legală şi securizarea oricărui fel de documente emise şi transmise online, de la facturi fiscale la contracte. Practic, domeniile de aplicabilitate ale semnăturii extinse sunt: Depunerea declaraţiilor online la ANAF; Semnarea facturilor; Semnarea documentelor trimise către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înfiinţări de societăţi comerciale; Raportările către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Raportările către Casele de Sănătate (CNAS, CASMB, OPSNAJ, CASMT);

Valoarea juridică a semnăturii electronice

Legea nr. 455/2001 face deosebire între semnătura electronică simplă şi semnătura electronică extinsă. În continuare, vom face referire numai la semnătura electronică extinsă, întrucât aceasta este forma cerută de lege în majoritatea domeniilor de aplicabilitate a acesteia.
Semnătura electronică simplă este doar un pachet de date de identificare a utilizatorului, integrat în documentele sau mesajele trimise prin Internet. Practic, aceasta doar confirmă identitatea unei persoane.
Semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a. este legată în mod unic de semnatar;
b. asigură identificarea semnatarului;
c. este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d. este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.
Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică este reglementat în Legea 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică. Potrivit art. 5, înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, echivalează, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.
În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
În cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţa va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate. În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Depunerea declaraţiilor fiscale în format electronic

Pentru a depune declaraţiile fiscale online, mai întâi trebuie făcută o cerere de utilizare a certificatului digital calificat (formular 150), care poate fi depusă la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Depunerea declaraţiilor fiscale online se face prin portalul www.e-guvernare.ro. ANAF a pus la dispoziţia contribuabililor un Ghid complet de depunere a declaraţiilor online, care cuprinde paşii de urmat, detaliile tehnice şi formularistica necesară. De aceea ne vom referi doar la reglementările privind declaraţiile care trebuie sau pot fi depuse online. Depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă este reglementată de Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 858/2008. Potrivit acestuia, se pot depune online în acest mod următoarele declaraţii:
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţie privind impozitul pe profit
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor special
Declaraţie privind accizele
Decont privind accizele
Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă
Declaraţie privind veniturile realizate
Decont de taxă pe valoarea adăugată
Decont special de taxă pe valoarea adăugată
Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri
Declaraţie rectificativă
Hotărârea Guvernului nr. 1397/ 2010 instituie obligaţia angajatorilor de a depune online Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011. Prin excepţie, cei care nu au încă certificat digital o pot depune la ghişeu, însă numai până la 1 iulie 2011.

Av. COLTUC MARIUS
Fondator Casa de avocatură Coltuc
www.coltuc.ro

Leave a Response