|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Se va rectifica bugetul local şi cel al al unităţilor de învăţământ preuniversitar 

• În cadrul unei şedinţe a Consiliului Local,

Se va rectifica bugetul local şi cel al al unităţilor de învăţământ preuniversitar

Vineri, 17 iunie, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 11 rapoarte şi proiecte de hotărâri pe ordinea de zi, plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor aproba şi discuta următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 şi a listei de investiţii pe surse de finanţare; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2011; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2011 de aprobare a bugetului pentru contul „50.04″, deschis pentru operaţiunile de plăţi directe care se acordă în agricultură pe anul 2011;

raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind vânzarea unui spaţiu situat în Calea lui Traian, nr. 183, bloc 15 – parter; raport şi proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2011 referitoare la închirierea unor imobile terenuri aferente construcţiei unor garaje; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea „Serbărilor Timişoreana”.

Leave a Response