|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

“Plan pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt” 

• Administraţia Bazinală de Apă Olt a lansat proiectul:

„Plan pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt”

Miercuri, 1 iunie 2011, a avut loc conferinţa de presă prilejuită de lansarea proiectului „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt”, eveniment care s-a desfăşurat la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt din Râmnicu Vâlcea. Valoarea totală a proiectului este de 32,3 milioane lei (exclusiv TVA), echivalentul a 7,57 milioane euro, din care 80% este finanţare europeană şi 20% cofinanţare de la bugetul de stat.

În cadrul prezentării, Laszlo Barabas, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, a declarat: „Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Administraţia Bazinală de Apă Olt va realiza hărţi de hazard la inundaţii în bazinul hidrografic Olt. Hărţile de hazard la inundaţii vor constitui suportul realizării hărţilor de risc la inundaţii, responsabilitate care revine Consiliilor Judeţene, conform legislaţiei incidente. Proiectul îşi propune o abordare a inundabilităţii pentru debite cu diferite probabilităţi de depăşire şi întocmirea hărţilor de hazard (inundabilitate), pe o suprafaţă de 24.849 de kilometri pătraţi, a bazinului hidrografic Olt. Elaborarea acestui proiect este necesară pentru fundamentarea acţiunilor de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor având la bază principiile cuprinse în Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii şi a Directivei 2007/60/CE.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. Alte obiective specifice ale proiectului sunt: instruirea în domeniul reducerii riscurilor; stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii; revizuirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor locale, judeţene şi pe bazine hidrografice; modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare şi alarmare în perioada debitelor mari de apă, generatoare de inundaţii; îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor, etc”.

Trebuie să mai precizăm că luna trecută a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 121470/25.05.2011 pentru proiectul „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt”, de către ministrul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (Axa prioritară 5) şi David Csaba – director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” Bucureşti, în calitate de beneficiar, precum şi de Laszlo Barabas – director al Administraţiei Bazinale de Apă Olt, care este parte delegată cu implementarea proiectului. (P.C.)

Leave a Response