|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Nicolae Minea a transferat Motelul Capela pe o firmă înfiinţată pe numele… concubinei sale 

• Culisele celui mai mare tun imobiliar din judeţul Vâlcea (III)

Nicolae Minea a transferat Motelul Capela pe o firmă înfiinţată pe numele… concubinei sale

Petre Coman

Continuăm astăzi serialul cu ilegalităţile săvârşite de Nicolae Minea şi Marin Petru Coveianu atunci când au preluat controlul în SC Alutus SA, dar şi după aceea, prin transferul repetat al unor imobile pe numele a tot felul de firme create pe bandă rulantă de cei doi „oameni de afaceri”. Ne oprim astăzi atenţia asupra înstrăinărilor repetate efectuate de Nicolae Minea cu Motelul Capela, Complexul Comanca din Olăneşti şi Popasul Turistic de la Ocniţa, trei imobile ce au fost trecute pe numele unor alte societăţi create de… cunoştinţele sau foştii angajaţi de la SC Alutus SA, dar coordonate din umbră de Nicolae Minea.
Numai că, la puţin timp după ce Nicolae Minea a preluat controlul la SC Alutus SA, la cererea a 19 membri ai Asociaţiei PAS Alutus Turism, Curtea de Apel Piteşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a constatat nul contractul de schimb nr. 2834/4 septembrie 2001 (dintre SC Alutus SA şi SC Industrie Mică SA Drăgăşani), întrucât nu a fost încheiat în formă autentică aşa cum prevedea Legea nr. 54/1998 şi Legea nr. 36/1995. Hotărârea a rămas irevocabilă prin Decizia nr. 1587/8 martie 2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În cadrul litigiului civil, SC Industrie Mică SA Drăgăşani a fost reprezentată de consilierul juridic Ionel Vlădescu, fost consilier juridic la… SC Alutus SA, transferat la SC Milmin SRL (cu acţionari Nicolae Minea şi Valentin Barbu) la data de 6 noiembrie 2002, dar revenit consilier juridic la SC Alutus SA în data de 15 decembrie 2003. Ionel Vlădescu a fost reangajat cu convenţie civilă la SC Milmin SRL până în data de 31 august 2004, iar apoi a fost numit administrator al firmei SC Gemeni SA, societate care a preluat altă parte din terenurile şi activele SC Alutus SA Râmnicu Vâlcea.

Motelul Capela a fost „vândut” către Cezarina Zorlescu cu 2,2 miliarde lei vechi

Prin contractul nr. 3355/8 octombrie 2001, Nicolae Minea a înstrăinat către SC Zacexim SA Râmnicu Vâlcea activul Complex Motel – Restaurant Capela (alcătuit din motel cu 2 etaje cuprinzând 50 camere, restaurant, bar de zi, bucătărie, magazie, centrală termică) la preţul de 2,2 miliarde de lei vechi. Împreună cu activul a înstrăinat şi terenul aferent în suprafaţă de 8.844 mp la valoarea contabilă, nereactualizată de 341,8 milioane lei vechi, valoare care a fost inclusă în preţul activului. Contractul sub semnătură privată nr. 3355/8 octombrie 2001 a fost autentificat ulterior la notarul public Rodica Firan sub nr. 2089/8 iulie 2002, în cuprinsul contractului menţionându-se că preţul terenului a fost de 341,8 milioane lei vechi şi a fost inclus în preţul activului de 2,2 miliarde de lei vechi.
Ulterior, prin cererea nr. 7563/2002, sub pretextul că Nicolae Minea ar refuza să se prezinte în faţa notarului public pentru autentificarea contractului sub semnătură privată, SC Zacexim SA a chemat în judecată SC Alutus SA să se constate că în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare a intervenit un antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la terenul aferent activului Capela. Prin Sentinţa nr. 1014/23 iulie 2002 a Tribunalului Vâlcea, instanţa a constatat că în baza promisiunii de vânzare-cumpărare între părţi a intervenit un contract de vânzare-cumpărare cu privire la mai multe terenuri, printre care şi cel aferent Motelului Capela.

În cadrul litigiului civil, SC Zacexim SA a fost reprezentată de consilierul juridic Ionel Vlădescu, care începând cu data de 7 mai 2002 era angajat în aceeaşi calitate la SC Alutus SA, conform contractului de muncă nr. 8490/22 mai 2002 înregistrat la ITM Vâlcea. Şi în acest caz, Judecătoria Suceava a apreciat că mobilul şi scopul injust urmărite de Nicolae Minea prin transferarea terenului şi activului amplasat pe el sunt date de calitatea acţionarilor ce sunt asociaţi la această societate (SC Zacexim SA): Cezarina Zorlescu – concubina lui Nicolae Minea, potrivit declaraţiilor martorilor Leonica Manda, Cristian Mihăilescu şi Emil Militam, acţionară majoritară la societate cu un aport de 98,4% din capitalul social; Maria Mihaela Voinovici – angajată la SC Milmin SRL în meseria de vânzător-gestionar de la data de 15 octombrie 1998 până la data de 8 mai 2001 conform contractului de muncă nr. 3204/15 octombrie 1998 când a fost avansată în funcţia de inspector personal la aceeaşi societate în baza deciziei 1254/8 mai 2001, iar din data de 31 ianuarie 2002 a fost răspunzătoare cu operaţiunile bancare la SC Alutus SA, după care la data de 1 decembrie 2002 a fost transferată în interesul serviciului la SC Sadimo SA Râmnicu Vâlcea (o altă firmă controlată de Nicolae Minea); Claudia Marcu – angajată la SC Milmin SRL din data de 1 iunie 1996 în meseria de sudor, avansată în funcţia de responsabil cu operaţiuni bancare la aceeaşi societate, în data de 8 iulie 2001, conform convenţiei civile de prestări servicii înregistrată la ITM sub nr. 477/24 iulie 2001, transferată în interesul serviciului la data de 29 iunie 2001 în funcţia de secretară la SC Alutus SA (asociata a adus un aport în numerar de 100.000 lei vechi la constituirea societăţii în schimbul cărora a primit 4 acţiuni reprezentând 0,4% din capitalul social, la propunerea lui Cezarina Zorlescu, potrivit declaraţiei sale pentru a da aparenţă de legalitate la constituirea societăţii); Ionela Zota – angajată la SC Alutus SA din data de 10 decembrie 2001 în meseria de ospătar, transferată în interesul serviciului la data de 8 martie 2001 la SC Milmin SRL şi în acelaşi interes de la această din urmă societate, la SC Sadimo SA Râmnicu Vâlcea (asociata, care a adus un aport în numerar de 100.000 lei vechi la constituirea societăţii în schimbul cărora a primit 4 acţiuni reprezentând 0,4% din capitalul social, a devenit ulterior, la data de 6 iunie 2002, membru fondator al unei alte firme controlată de Nicolae Minea, respectiv SC Gemeni SA cu un aport în numerar subscris şi vărsat de 25.000 lei vechi, alături de alte cinci persoane); Constantin Rogojină – iniţial fost angajat la SC Metal Lemn Chimie SRL (altă firmă controlată de Nicolae Minea) din data de 10 octombrie 1995 în meseria de şofer, a fost transferat la data de 4 septembrie 1997 la SC Milmin SRL în aceeaşi meserie şi la data de 1 decembrie 2002 la SC Sadimo SA Râmnicu Vâlcea conform contractului de muncă înregistrat la ITM sub nr. 20510/19 decembrie 2002.

„Procedeul” s-a repetat şi în cazul Complexului Comanca şi Popasului Turistic Ocniţa

În luna octombrie 2001, Nicolae Minea a înstrăinat în acelaşi scop şi către aceeaşi societate SC Zacexim SA Complexul Comanca Olăneşti (alcătuit din o cabană cu etaj în suprafaţă de 202 mp, o cabană cu 2 etaje în suprafaţă de 230 mp, o vilă cu 1 etaj în suprafaţă de 231 mp, un restaurant în suprafaţă de 702 mp, 31 căsuţe cu 2 locuri şi o gheţărie în suprafaţă de 57 mp) la preţul de 404,6 milioane lei vechi. Împreună cu activul a fost înstrăinat şi terenul aferent în suprafaţă de 13.320 mp la valoarea contabilă, nereactualizată, de 327,6 milioane lei vechi, valoare care a fost inclusă în preţul activului.
Contractul sub semnătură privată a fost autentificat ulterior la acelaşi notar public Rodica Firan sub nr. 2294/23 iulie 2002, în cuprinsul contractului stipulându-se că preţul terenului a fost de 327,6 milioane de lei vechi (atât cât era înregistrat în contabilitate, nereactualizat) şi a fost achitat integral o dată cu construcţiile situate pe acesta. Ca şi în cazul celorlalte contracte sub semnătură privată, sub pretextul că Nicolae Minea ar refuza să se prezinte în faţa notarului public pentru autentificarea contractului nr. 3356/8 octombrie 2001, SC Zacexim SA a chemat în judecată SC Alutus SA pentru a se constata că, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare a intervenit un antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la terenul aferent activului „Complex Comanca Olăneşti”. Prin urmare, prin aceeaşi Decizie civilă 1014/23 iulie 2002 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr. 3064/2002, instanţa a constatat că în baza promisiunii de vânzare-cumpărare între părţi a intervenit un contract de vânzare cumpărare şi cu privire la acest teren. SC Zacexim SA a fost reprezentată de… acelaşi consilier juridic Ionel Vlădescu. Şi de această dată, cei de la Judecătoria Suceava au descoperit că interesul lui Nicolae Minea în înstrăinarea terenului (şi a activului) a fost evidenţiat de calitatea acţionarilor care erau asociaţi la SC Zacexim SA.

După înstrăinarea acestor trei terenuri, la data de 10 noiembrie 2001, Nicolae Minea… s-a retras din Consiliul de Administraţie al SC Alutus SA. Astfel, prin hotărârea AGA nr. 18/10 noiembrie 2001, s-a revocat consiliul de administraţie şi a fost ales un alt consiliu, în aceeaşi componenţă, mai puţin Nicolae Minea. În locul lui Nicolae Minea a fost cooptată Irina Păunescu. La acest moment, Nicolae Minea continua să fie acţionar majoritar cu o cotă de 51,64% din capitalul social. „În actul de sesizare s-a reţinut că Nicolae Minea a continuat înstrăinarea terenurilor aparţinând domeniului public al statului şi aflate în folosinţa SC Alutus SA, în principal prin Marin Petru Coveianu, determinat de Nicolae Minea care era acţionar majoritar. Prin contractul sub semnătură privată nr. 213/15 ianuarie 2002, Marin Petru Coveianu a înstrăinat către aceeaşi societate SC Zacexim SA controlată de Nicolae Minea activul Popas Turistic şi Ştrand Ocniţa (alcătuit din două bazine cu apă sărată în suprafaţă de 1.686 mp, Complex balnear compus din 36 de încăperi, restaurant, complex recepţie, 16 căsuţe cu 2 locuri, 12 căsuţe cu 4 locuri şi un depozit) la preţul de 244,8 milioane lei vechi. Împreună cu activul a înstrăinat şi terenul aferent în suprafaţă de 19.292 mp la valoarea contabilă, nereactualizată de 40,1 milioane lei vechi, valoare care a fost inclusă în preţul activului. Invocând acelaşi motiv, şi anume că SC Alutus SA a refuzat să se prezinte în faţa notarului public pentru autentificarea contractului sub semnătură privată, SC Zacexim SA, în cadrul aceluiaşi dosar civil nr. 3064/2002 a chemat în judecată SC Alutus SA pentru a se constata că, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, a intervenit un antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la terenul aferent activului Popas Turistic şi Ştrand Ocniţa. Prin urmare, prin aceeaşi Decizie civilă nr. 1014/23 iulie 2002, Tribunalul Vâlcea a constatat că în baza promisiunii de vânzare-cumpărare între părţi a intervenit un contract de vânzare cumpărare şi cu privire la acest teren”, subliniază judecătorul Adrian Aparaschivei, cel care l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe Nicolae Minea.
(va urma)

Leave a Response