|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Modernizarea străzilor Aurelian Sacerdoţeanu şi Iustinian Marina va costa 5,3 milioane de euro 

• S-au aprobat noile valori ale proiectului

Modernizarea străzilor Aurelian Sacerdoţeanu şi Iustinian Marina va costa 5,3 milioane de euro

Vineri, 24 iunie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat modificarea HCL nr. 287/2010 privind proiectul „Amenajare si modernizare str. Aurelian Sacerdoţeanu şi str. Patriarh Iustinian Marina”. Astfel, contribuţiile Primăriei Râmnicului la acest proiect vor fi următoarele: asigurarea cheltuielilor eligibile în proporţie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 326.000 lei; acoperirea cheltuielilor legate de TVA în valoare de 3,5 milioane lei, care va fi recuperat în condiţiile rambursării ulterioare de la bugetul de stat; acoperirea cheltuielilor neeligibile în valoare de 2,74 milioane lei inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului. Valoarea totală a proiectului astfel aprobat este de 22,54 milioane lei (5,3 milioane de euro), suma reprezentând cheltuielile eligibile şi neeligibile.
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 207 din 17 iulie 2009 a fost aprobat şi însuşit Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea. În acest plan este inclus şi proiectul „Amenajare şi modernizare str. Aurelian Sacerdoţeanu şi str. Patriarh Iustinian Marina. Prin HCL nr 169/17 iunie 2011 a fost modificat proiectul, precum şi cheltuielile eligibile, neeligibile si conexe aferente acestuia.

În urma vizitei precontractuale efectuată de ADR SV Oltenia în data de 21.06.2011 a rezultat necesitatea trecerii sumei de 1.777 lei din contul cheltuielile eligibile, în contul cheltuielilor neeligibile ca urmare a aplicarii Ordinului 1360/1938/2011 conform căruia „cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sau expropriere sunt eligibile în limita unui procent de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului”. Menţionam că aplicarea procentului de 10% a fost făcută iniţial luând în considerare suma rezultată cu o precizie de două zecimale conform recomandărilor din „Ghidul de implementare a proiectelor finanţate prin POR 2007-2013″. Reprezentanţii ADR SV Oltenia au dorit însă luarea în considerare a sumei rezultate cu patru zecimale.

Proiectul „Amenajare şi modernizare str. Aurelian Sacerdoţeanu şi str. Patriarh Iustinian Marina” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană. Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei, creşterea gradului de siguranţă rutieră şi facilitarea accesului pietonilor şi a autovehiculelor către zonele de interes prin construirea unei artere de legătură între DN 67 şi cartierul Ostroveni (zona strada Pandurilor).
Cartierul Ostroveni Sud duce lipsă acută de infrastructură rutieră şi edilitară. Dezechilibrele manifestate în această zonă a oraşului se referă la lipsa legăturilor rutiere fluente cu restul oraşului, respectiv zona centrală, Calea lui Traian Sud, ieşirea la DN67 spre Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu. Una din soluţiile de rezolvare a problemelor menţionate este modernizarea întregii trame stradale a zonei Ostroveni Sud, implicit şi a străzilor A. Sacerdoţeanu şi Patriarh Iustinian Marina. Aceste străzi vor rezolva traficul auto şi pietonal în zonă, respectiv cartierul Ostroveni.

Prin acest proiect se vor moderniza străzile Sacerdoţeanu şi Patriarh Iustinian Marina şi, de asemenea, vor fi realizate lucrări privind rezolvarea utilităţilor şi anume: canalizarea pluvială, energia termică, iluminat public şi telecomunicaţii. (P.C.)

Leave a Response