|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Ministerul Sănătăţii a tăiat finanţarea spitalelor 

Ministerul Sănătăţii a tăiat finanţarea spitalelor

Prins în iureşul reformei din domeniul sănătăţii şi călcând în picioare toate obligaţiile sociale şi morale ce-i revin prin lege, Ministerul Sănătăţii nu mai ţine seama nici măcar de propriile promisiuni. La data de 15 martie a.c., de exemplu, prin adresa nr.17.638, sus-numitul minister mi-a comunicat că, în acest an, vom avea asigurată finanţarea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor spitaliceşti din judeţul Vâlcea, inclusiv cele aferente drepturilor salariale ale personalului medical din unităţile sanitare cu paturi.

Exact după trei luni, mi se aduce la cunoştinţă că sumele propuse de noi în vederea contractării serviciilor medicale spitaliceşti pentru anul 2011, nu mai sunt luate în considerare şi că plafonul acceptat de Casa Asigurărilor de Sănătate Vâlcea va reprezenta doar 93,34 % din contractul care a acoperit serviciile din anul anterior. În cazul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, bunăoară numărul de externări acceptate pentru contractare în cazul serviciilor pentru acuţi a scăzut de la 48.583 câte s-au înregistrat în 2010, la 35.134, ceea ce înseamnă o reducere drastică, de 28,69 %.
De „bisturiul” amputărilor n-au scăpat nici serviciile spitaliceşti pentru bolnavii cronici. În cazul acestora, dacă, în anul 2010, au beneficiat de plata serviciilor 4.137 de persoane, pentru acest an, nu vor fi acceptaţi la decontarea serviciilor spitaliceşti decât 3.206 bolnavi.

Am „radiografiat” situaţia extremă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru a demonstra că, în viziunea Ministerului Sănătăţii şi, prin ricoşeu, a Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, reforma în domeniu este percepută ca o extirpare a obligaţiilor ce le revin prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, încălcând flagrant prevederile art.120, alin.(1), lit.”c” care precizează foarte clar: „pachetul de servicii de bază se acordă asiguraţilor şi cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii” – toate acestea fiind suportate din Fondul asigurărilor de sănătate. Numai că, din anul 2006 şi până în prezent, Legea nr.95/2006 a fost continuu „chiuretată” şi i s-au adus tot felul de modificări care n-au făcut decât să deschidă o serie de portiţe spre deturnarea fondurilor destinate serviciilor medicale care să acopere tot felul de găuri din bugetul naţional. Altfel zis, în loc să contribuie la consolidarea fondurilor CAS, statul îşi consolidează bugetul sorbind cu nesaţ din banii pentru sănătate. Şi asta în condiţiile în care, de anul trecut, Guvernul a mai deschis un robinet financiar prin impozitarea cu 5,5 % a veniturilor pensionarilor care depăşesc 740 lei pe lună. Sub incidenţa acestei decizii aberante au intrat peste 2 milioane de contribuitori! Unde ajung aceşti bani?
Consiliul Judeţean Vâlcea nu a primit de la bugetul de stat niciun leu pentru acoperirea cheltuielilor la medicamente şi servicii medicale şi nici posibilităţi financiare proprii nu are în acest scop, aşa cum a intenţionat Ministerul Sănătăţii atunci când a aruncat spitalele în ograda autorităţilor locale.

Aflăm astăzi cu stupoare că, în negocierile cu Guvernul român, FMI a impus ca internările în spitale să scadă neapărat cu 10%. Am înţelege până la urmă şi acest lucru dacă reducerea numărului de internări s-ar fi stabilit în paralel cu îmbunătăţirea condiţiilor în medicina primară prin dotarea cu aparatură care să permită tratarea afecţiunilor simple la acest nivel. Or, realităţile sunt altfel şi mult mai dureroase. Plecarea medicilor peste hotare (în 2010, 3.000 de medici au depus actele pentru a pleca să lucreze în străinătate), lipsa medicamentelor şi a aparaturii medicale performante, condiţiile precare din spitale şi timpul foarte lung de aşteptare pentru programări şi intervenţii au devenit crize cronice şi pentru pacienţi şi pentru cadrele medicale. Din toate aceste motive, serviciile de specialitate în sănătate au ajuns într-o gravă suferinţă. Poate că şi de asta am devenit campionii Europei la rata mortalităţii, a morbidităţii şi – vai! – la cea a deceselor evitabile.

Dr. ing. Ion Cîlea
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

Leave a Response