|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Începuturile “Afacerii Alutus” şi cum a ajuns infractorul Minea să pună mâna pe un patrimoniu uriaş 

• Culisele celui mai mare tun imobiliar din judeţul Vâlcea (I)

Începuturile „Afacerii Alutus” şi cum a ajuns infractorul Minea să pună mâna pe un patrimoniu uriaş

Petre Coman

Nicolae MineaPoate puţină lume ştie, dar trebuie să spunem că în urmă cu mai puţin de trei ani, Nicolae Minea şi asociatul său „de afaceri” Marin Petru Coveianu au primit pedepse grele cu închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând statului. Astfel, prin Sentinţa penală nr. 540 din 28 octombrie 2008 pronunţată de Judecătoria Suceava, Nicolae Minea a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani de închisoare, iar Marin Petru Coveianu a fost trimis să execute o pedeapsă de 6 ani de detenţie. Numai că cei doi au reuşit să scape de închisoare pentru că au formulat recurs la aceste sentinţe.

Iată însă ce au descoperit procurorii şi magistraţii de la Suceava care au judecat acest caz…. Astfel, s-a constatat că Nicolae Minea a înstrăinat, în calitate de acţionar majoritar şi de preşedinte al CA al SC Alutus SA Râmnicu Vâlcea, cu intenţie şi în baza unei rezoluţii infracţionale unice, la o valoare vădit diminuată faţă de valoarea lor contabilă reactualizată şi faţă de valoarea lor comercială reală, trei terenuri din 12 aparţinând domeniului public al statului de interes local şi aflate în folosinţa societăţii (cele aferente Complexului Hotel Alutus, Complexului Motel Capela şi Complexului Comanca Olăneşti), precum şi că l-a determinat, calitate de acţionar majoritar pe Petru Coveianu, preşedinte al Consiliului de Administraţie, să le înstrăineze pe toate celelalte 8 terenuri din 12, în scopul obţinerii de foloase injuste atât pentru sine cât şi pentru celelalte societăţi comerciale.

În schimb, Marin Petru Coveianu a acceptat rezoluţia infracţională luată de Nicolae Minea şi a dispus înstrăinarea cu intenţie, în mod repetat, la o valoare vădit diminuată faţă de valoarea lor contabilă reactualizată şi faţă de valoarea lor comercială reală, a celorlalte 8 terenuri aparţinând domeniului public al statului de interes local şi aflate în folosinţa SC Alutus SA, în scopul obţinerii de foloase injuste pentru sine cât şi pentru firmele conduse şi coordonate de Nicolae Minea.

La data constituirii societăţii, SC Alutus SA deţinea 14 imobile în Vâlcea

SC Alutus SA Râmnicu Vâlcea s-a constituit prin desfiinţarea fostei Întreprinderi Economice de Stat OJT Râmnicu Vâlcea, căreia i-a preluat activul şi pasivul, precum şi angajaţii ce au fost transferaţi în interesul serviciului. Astfel, în cursul anului 1990 au fost adoptate Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi HG 1041/25 septembrie 1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni în turism. Prin Ordinul Departamentului Turismului cu numărul 154/1991 şi Anexa nr. T3/1192/16 mai 1991 s-a definit patrimoniul societăţii în care au fost incluse mai multe imobile după cum urmează: Complex Hotel-Restaurant Alutus; Complex Motel-Restaurant Capela; Bufet Debarcader; Bufet Dacia-Service; Bufet Centru Calcul; Popas Turistic insula Brazilor (Complex Comanca); Ştrand şi Popas Ocniţa; Vila 1 Mai şi Cantina Ocnele Mari; Complex Balnear (Ştrand) Ocnele Mari; Camping Ocnele Mari; Camping Ostroveni (Popas Turistic Insula Pescarilor); Popas Turistic Obârşia Lotrului; Popas (Bufet) Ocniţa; Cabana Cozia.
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 87/18 martie 1996, fostul FPS (în prezent AVAS) a vândut pachetul său de acţiuni Asociaţiei Salariaţilor şi Membrilor Conducerii Alutus Turism Râmnicu Vâlcea cu suma de 2,25 miliarde lei vechi din care 20% (510,8 milioane lei vechi) s-a achitat prin plata unui avans, iar 80% reprezentând diferenţa de preţ urmând a se achita în 15 rate în perioada 29 aprilie 1997 – 29 septembrie 2004. Conform punctului 2 al contractului, proprietatea asupra acţiunilor vândute (preţul convenit de părţi fiind de 32.000 lei vechi/acţiune) s-a transmis de la vânzător la cumpărător pe data semnării contractului.

Întrucât la data încheierii contractului societatea nu deţinea certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, părţile în punctul 6.3 al contractului, au stipulat o clauză potrivit căreia cumpărătorul (Asociaţia) se obliga ca în termen de 15 zile de la data obţinerii certificatelor să încheie cu vânzătorul (FPS) un act adiţional la cel iniţial având ca obiect vânzarea, respectiv cumpărarea prin plata unei diferenţe de preţ a acţiunilor aferente cotei prevăzute în contract şi rezultate din convertirea terenurilor.

Cum a devenit Nicolae Minea „acţionar majoritar”?

Nicolae Minea a devenit acţionar majoritar al SC Alutus SA în principal în două etape, ca urmare a unei majorări de capital social şi a cesionării de către de către Asociaţia PAS Alutus Turism a contractului de privatizare. Astfel, la data de 12 iulie 2001, AGA, prin hotărârea nr. 14 şi actul adiţional nr. 28/7 ianuarie 2002 a decis majorarea capitalului social al SC Alutus SA Râmnicu Vâlcea de la 5 miliarde de lei vechi, la circa 7 miliarde lei vechi, prin emisiunea unui număr de 2 milioane de acţiuni noi cu o valoare nominală de 1.000 lei vechi fiecare, acţiuni care au fost subscrise integral de Nicolae Minea deoarece ceilalţi acţionari nu şi-au exercitat dreptul lor de preferinţă în termenul prevăzut de art. 206 din Legea nr. 31/1991. Ca urmare a acestei majorări, Nicolae Minea a devenit acţionar majoritar al societăţii, deţinând acţiuni corespunzător unei cote de 51,64% din capitalul social. Prin aceeaşi hotărâre AGA, Nicolae Minea a fost ales preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al SC Alutus SA, iar în calitate de administrator, Petru Coveianu.

În ceea ce priveşte modalitatea de plată a acţiunilor subscrise, Nicolae Minea a vărsat efectiv doar suma de 600 milioane lei vechi, reprezentând 30% din valoarea totală subscrisă, urmând ca diferenţa de aport în numerar, subscrisă şi nedepusă, în sumă de 1,4 miliarde lei vechi să fie virată de către acesta în rate semestriale egale de câte 233.333.200 lei vechi (data limită fiind ultima zi din semestru) începând cu semestrul II al anului 2001, conform art. 215 din Legea nr. 31/1991. Conform procesului-verbal de control nr. 54977/30 iunie 2004 întocmit de DGFP Vâlcea, Nicolae Minea a achitat din această sumă până la data de 18 ianuarie 2002 numai o rată, înregistrând la data controlului patru rate restante în cuantum total de 933.332.800 lei vechi.

În data de 27 decembrie 2001 s-a încheiat Actul Adiţional nr. S.O/4.555 între fosta APAPS, asociaţia cumpărătoare şi Nicolae Minea, în calitate de cesionar, prin care acesta s-a obligat să plătească în totalitate suma rămasă neachitată din valoarea contractului de privatizare plus dobânzile şi penalităţile de întârziere, subrogându-se de drepturile şi obligaţiile asociaţiei cedente. Plata preţului a fost confirmată ulterior de APAPS cu adresa nr. DFE/1180/5 aprilie 2002. Numai că membrii Asociaţiei nu au fost despăgubiţi cu privire la contravaloarea acţiunilor achitate de ei până la data cesionării contractului nr. 87/1996.

Legalitatea încheierii actului adiţional a fost contestată la momentul respectiv de membrii asociaţiei, care au susţinut că Maria Cojocaru, ce i-a reprezentat în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie al Asociaţiei, nu mai avea la acea dată această calitate şi nici pe cea de membră a Asociaţiei, întrucât a fost exclusă de Adunarea Generală prin hotărârea din 19 noiembrie 2001, hotărâre care a fost validată prin procesul-verbal autentificat la notariat sub nr. 8973/12 decembrie 2001. Ulterior încheierii acestui contract, Nicolae Minea a devenit acţionar majoritar al SC Alutus SA, deţinând acţiuni corespunzător unei cote de 80,2% din capitalul social.

„Nicolae Minea folosea firme paravan care să paraziteze SC Alutus SA”

„Modalitatea de desfăşurare a activităţii infracţionale ulterior acestui moment s-a realizat în esenţă în următoarele etape: folosirea unor societăţi comerciale paravan (SC Zacexim SA Râmnicu Vâlcea, SC Gemeni SA Râmnicu Vâlcea, SC SCIM SA Drăgăşani) menite să paraziteze SC Alutus SA, societăţi la care figurau ca acţionari foşti şi actuali angajaţi ai SC Alutus SA (şoferi, barmani, ospătari, secretari, jurişti, etc.), având rolul de a executa dispoziţiile acestuia. Aceste persoane au confirmat cu ocazia audierii că ele doar figurau cu numele în cadrul societăţilor respective, operaţiunile fiind conduse de Nicolae Minea; înstrăinarea activelor şi a dreptului de folosinţă asupra terenurilor aferente pe baza unor contracte de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, în cuprinsul cărora era inclusă şi o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare cu privire la terenurile aferente construcţiilor cumpărate, având valoare juridică de antecontract. Potrivit acestei clauze, SC Alutus SA se obliga să transmită dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care erau amplasate imobilele în termen de 30 de zile din momentul dobândirii acestui drept, fără a mai putea cere altă plată drept preţ pentru terenurile ce le transmitea în proprietate; autentificarea ulterioară a acestor acte sub semnătură privată la Biroul Notarial Public Firan Rodica, în cuprinsul fiecărui contract autentificat stipulându-se că preţurile terenurilor au fost achitate integral, o dată cu construcţiile situate pe acestea;

pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, în baza promisiunilor de vânzare a terenurilor asumate de inculpat, sub pretextul refuzului său de a se prezenta la Biroul Notarial în vederea încheierii actului autentic. Pentru unele contracte de vânzare-cumpărare sub semnătură privată au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic (Decizia civilă nr. 1014/23 iulie 2002 a Tribunalului Vâlcea în Dosarul nr. 3064/2002) în chiar aceeaşi zi în care au fost autentificate la notarul public (de exemplu contractul de vânzare-cumpărare nr. 3356/8 otcombrie 2001 având ca obiect terenul aferent Complexului Comanca Olăneşti a fost autentificat sub nr. 2294/23 iulie 2002 la BNP Firan Rodica; contractul de vânzare-cumpărare nr. 213/15 ianuarie 2002 a fost autentificat sub nr. 2292/23 iulie 2002 la acelaşi notar public, contractul de vânzare- cumpărare nr. 216/15 ianuarie 2002 a fost autentificat sub nr. 2293/23 iulie 2002 tot la acelaşi notar public şi contractul de vânzare-cumpărare fără număr din 25 aprilie 2002 a fost autentificat la acelaşi notar public sub nr. 2295/23 iulie 2002); înstrăinarea ulterioară şi succesivă a terenurilor şi activelor din patrimoniile societăţilor dobânditoare în patrimoniile altor societăţi comerciale în care direct sau indirect aveau interese, derularea operaţiunilor de transfer fiind coordonată în continuare de Nicolae Minea”, se arată printre altele în motivaţia sentinţei pronunţată de judecătorul Adrian Aparaschivei.

Leave a Response