|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

În acest an, SC Pieţe Prest SA va avea un buget de 1,9 milioane euro 

În acest an, SC Pieţe Prest SA va avea un buget de 1,9 milioane euro

Marţi, 31 mai, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC Pieţe Prest SA. Potrivit documentului, societatea va realiza în acest an venituri totale de 7,88 milioane lei (1,9 milioane euro) şi cheltuieli de 7,86 milioane lei, rezultând un profit de 16.217 lei.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC Pieţe Prest SA a fost construit prin evaluarea cheltuielilor necesare menţinerii şi continuării activităţii de amenajare şi întreţinere zone verzi, parcuri şi grădini publice, întreţinerea pieţelor şi târgurilor, amenajarea şi întreţinerea parcărilor a mobilierului urban, administrarea cimitirelor, grădinilor zoologice, wc-urilor publice şi maturatul, spălatul şi întreţinerea căilor publice aflate în administrarea societăţii. Evaluarea veniturilor s-a făcut având în vedere veniturile posibil de realizat din încasări efectuate din activităţile mai sus menţionate în conformitate cu Hotărârea nr. 244/31 august 2010 privind delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, a caietului de sarcini şi a contractului de delegare. De asemenea, în evaluarea cheltuielilor şi veniturilor s-a ţinut cont de preluarea de către SC Pieţe Prest SA, începând cu 1 martie 2011 a serviciului public de salubritate, în conformitate cu HCL 47/28.02.2011.

Conform prevederilor Legii nr 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, „anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc şi obiectivele de politică salariată ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, ale societăţilor comerciale la care statul ori unităţile administrativ- teritoriale au calitatea de acţionar unic sau majoritar, precum şi ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici”. Potrivit art. 28 din legea mai sus amintită, operatorii economici prezintă, în vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea sub autoritatea cărora funcţionează sau în al căror portofoliu se află.

Leave a Response