|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

În 2011, Serviciul de Gospodărire a Apelor are în derulare investiţii de 100 milioane lei 

• La nivelul judeţului Vâlcea,

În 2011, Serviciul de Gospodărire a Apelor are în derulare investiţii de 100 milioane lei

Bogdan Miţaru, directorul Serviciului de Gospodărire a Apelor, a prezentat zilele trecute la şedinţa Colegiului Prefectural un program de investiţii pentru anul 2011 în vederea măririi capacităţii infrastructurii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Astfel, SGA Vâlcea are în execuţie, prin programul de investiţii al ABA Olt, următoarele lucrări de regularizare pe cursurile de apă: pârâu Olăneşti pe sectorul Băile Olăneşti – Rm. Vâlcea, pe lungimea de 3 km, valoare investiţiei fiind de 7,1 milioane lei; pârâul Luncavăţ pe sectorul Vaideeni – Popeşti, pe lungimea de 4 km, amenajare albie pe lungimea de 6,8 km şi cinci praguri de consolidare albie, valoare de investiţie – 16,2 milioane lei; pârăul Sâmnic pe sectorul Goleşti – Blidari, consolidări de mal 3,15 km şi reprofilare albie pe lungimea de 7 km, valoare – 6,34 milioane lei; pârâul Muereasca la Muereasca, protecţii de mal pe lungimea de 4,13 km şi lucrări de stabilizare versanţi în cinci zone (lucrări specifice: drenuri, gabioane, zid de sprijin), valoare – 12 milioane lei; pârâul Cerna pe sectorul Cerna – Măciuca, 4,3 km apărări de maluri (gabioane) şi 4,8 km reprofilări de albie, valoare – 9,3 milioane lei. În 2011, se estimează că se vor realiza lucări în valoare de circa 2,5 milioane lei.

Tot în anul 2011 sunt prevăzute pentru începerea execuţiei următoarele obiective de investiţii: regularizate pârâu Bistriţa pe sectorul Bistriţa – Băbeni, din care consolidări de mal pe lungimea de 9,8 km şi reprofilări şi corecţii de albie pe lungimea de 12 km, valoare – 19,26 milioane lei; regularizare pârâu Otăsău pe sectorul Bărbăteşti – Frânceşti, din care consolidări de mal pe lungimea de 4 km şi protecţie de mal din pereu beton pe lungimea de 300 metri, valoare – 13,65 milioane lei; regularizare pârâu Hinta la Govora, din care apărări de mal pe lungimea de 3 km, valoare – 9,6 milioane lei. În 2011, se estimează că se vor realiza lucări în valoare de circa 1,5 milioane lei.

În luna mai 2011 a fost terminată execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Regularizare pârâu Băiaşu la Perişani, din care 720 m zid de sprijin, două praguri şi 350 m rigole de descărcare ape pluviale, valoare – 1,9 milioane lei.
Pentru eliminarea efectelor cauzate de viiturile din ultima perioadă de timp pe cursurile de apă şi punerea în siguranţă a zonelor afectate, SGA Vâlcea a propus promovarea prin programul de investiţii a următoarelor obiective: regularizare pârâu Trepteanca la Olanu, din care diguri de apărare pe lungimea de 5,1 km, şapte praguri de consolidare albie şi 3,5 km recalibrare albie, valoare – 10 milioane lei; regularizare pârâu Băiaşu la Perişani, din care 7 km apărări de mal, 17 praguri de consolidare albie şi 4,6 km recalibrare albie, valoare – 10 milioane lei; regularizare pârâu Ursana la Stoileşti, din care 5,1 km diguri de apărare, şapte praguri de consolidare albie şi 3,5 km recalibrare albie, valoare – 10 milioane lei.
Prin programul propriu de gospodărire a apelor pentru anul 2011, SGA Vâlcea are propuse din surse proprii următoarele lucrări de mărire a capacităţii infrastructurii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor: consolidare mal pârâu Govora la Bârseşti – Mihăesti, gabion pe lungimea de 130 metri şi recalibrare albie pe lungimea de 200 metri, valoare lucrare – 60.000 lei; lucrări de decolmatare şi reprofilare albii pe cursurile de apă Lotru, Pesceana, Coisca, Muereasca, Cheia, Luncavăţ, Bistriţa, Bistricioara, Ciupa, Valea Plopilor, Cerna, Cernişoara, Târâia şi Govora, însumând un volum de terasamente de 93.000 mc, valoare – 403.000 lei. (P.C.)

Leave a Response