|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Finanţare de 17,7 milioane lei de la CJ Vâlcea pentru reabilitarea CET Govora 

Finanţare de 17,7 milioane lei de la CJ Vâlcea pentru reabilitarea CET Govora

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent contractarea unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, cu plafon maxim de 17,7 milioane lei şi pentru o perioadă de 4 ani, în vederea asigurării fluxului de numerar la proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Proiectul va fi finanţat prin Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), fiind declarat cu prioritate la nivel naţional pentru obţinerea finanţării. Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Vâlcea la finanţarea proiectului se va asigura din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, ale cărui constituire, alimentare şi utilizare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130/30 noiembrie 2010. Astfel, acest fond este constituit din următoarele surse: dividendele de la CET Govora; redevenţa aferentă bunurilor concesionate CET Govora; impozitul pe profit plătit de CET Govora Judeţului Vâlcea; dobânzile aferente disponibilităţilor Fondului IID; TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare; împrumuturi pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” şi a investiţiilor complementare prevăzute în Master Planul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/2009; alte surse legal constituite. Redevenţa aferentă anului 2011 a fost alocată proiectului „Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la maxim 50mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre”, derulat în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.

„Având în vedere situaţia economico-financiară a CET Govora din prezent raportată la principalii clienţi (SC Oltchim SA, USG-CCG, asociaţiile de proprietari din municipiul Râmnicu Vâlcea) concomitent cu reducerea producţiei şi a veniturilor, în condiţiile creşterii preţurilor la materii prime şi utilităţi (cărbune, gaze naturale, etc), este imposibilă asigurarea fondurilor necesare (redevenţa în avans pe mai mulţi ani) din veniturile obţinute pe un an, respectiv a fluxului de numerar necesar derulării proiectului. Astfel că soluţia identificată o reprezintă contractarea unui credit pentru rambursarea căruia sunt utilizate fondurile depuse periodic în Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare. În acest sens, este obligatorie alegerea soluţiei optime pentru contractarea acestui credit necesar asigurării fluxului de numerar pentru proiectul ce se va derula prin axa prioritară 3 a POS Mediu, iar în acest proces un rol important îl deţine şi Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de unic acţionar a CET Govora, şi nu doar operatorul. Şi analizând piaţa, cea mai avantajoasă soluţie o constituie creditul bancar garantat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, în sensul asigurării unui angajament asumat de Fond în numele şi în contul statului, materializat printr-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit”, precizează Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Două bănci sunt interesate să acorde credite acestui proiect

Anul trecut, în urma analizării resurselor financiare necesare cofinanţării proiectelor propuse spre finanţare, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a luat în calcul varianta accesării unui credit bancar garantat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN pentru proiectul major de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu si creşterii eficientei energetice”. În acest sens, Consiliul Judeţean Vâlcea a realizat o cercetare pe piaţa bancară solicitând unor instituţii bancare (Raiffeisen Bank, Banca Română pentru Dezvoltare şi CEC Bank) să îşi exprime interesul de a participa în acordarea unui credit pentru proiectul menţionat, credit garantat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Ca răspuns, Banca Română pentru Dezvoltare şi CEC Bank au comunicat că sunt interesate pentru a participa la o eventuală procedură de achiziţie publică pentru contractarea acestui credit garantat de FNGCIMM. În vederea obţinerii garanţiei, Consiliul Judeţean Vâlcea va transmite Fondului solicitarea de obţinere a unui acord de principiu privind emiterea garanţiei. După selectarea finanţatorului, în urma procedurii achiziţiei de prestări servicii financiare derulate în condiţiile, finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, împreună cu actul de acceptare a ofertei câştigătoare, contractul de achiziţie de servicii financiare, documentul prin care finanţatorul a aprobat acordarea finanţării garantate în cadrul programului de sprijin şi acordul de principiu eliberat, după caz. Fondul va analiza documentaţia transmisă, după care se încheie contractul de garantare între FNGCIMM, finanţator şi beneficiarul programului de sprijin.

Astfel, valoarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Vâlcea este de 2,96 milioane euro, iar restul de 1,25 milioane euro, reprezentând fluxul de numerar pentru decontarea plăţilor care vor fi angajate şi a TVA-ului aferent, se recuperează până la finalizarea proiectului prin cererile de rambursare. Linia de credit este necesară doar pentru asigurarea fluxului de numerar. Totodată, în această analiză pentru stabilirea fluxului de numerar s-au avut în vedere următoarele considerente: estimarea perioadei de implementare a proiectului; estimarea graficului cererilor de rambursare; estimarea datei privind obţinerea prefinanţării; valorile din bugetul proiectului, care sunt valorile maxime care pot fi atinse şi nu cele care vor rezulta în urma finalizării procedurilor de achiziţii publice. În variantă iniţială, care s-a elaborat pentru o perioadă de implementare de 18 luni şi un necesar de aproape 9 milioane euro, s-a avut în vedere termenul pentru conformarea la cerinţele de mediu, respectiv anul 2012, dar CET Govora a venit cu o soluţie de rezervă (punerea în funcţiune a cazanului pe combustibil gazos) pentru a se putea prelungi perioada de implementare a proiectului. (N.T.)

Leave a Response