|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, pe cale de a fi dată afară de CJ Vâlcea 

• Din fostul sediu al BNR de pe strada Regina Maria,

Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, pe cale de a fi dată afară de CJ Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea se pregăteşte să aprobe joi, 30 iunie, propunerea de revocare a dreptului de administrare al Primăriei Râmnicului asupra unor spaţii aflate în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria nr. 6 (fostul sediu al BNR Vâlcea). Bunurile date în administrare au următoarele date de identificare: parter corp B (vechi), în suprafaţă utilă de 234 mp; subsol corp B (vechi), în suprafaţă utilă de 50 mp; arhivă 1, 2, 3, în suprafaţă utilă de 35 mp; hol, în suprafaţă utilă de 14 mp; subsol corp A (nou), în suprafaţă utilă de 37 mp (cotă-parte) şi parter corp A (nou), în suprafaţă de 117 mp.

„Prin două adrese din 2010 şi 2011 am făcut cunoscut Primăriei Râmnicului faptul că instituţia noastră se confruntă cu o acută lipsă de spaţii, sediul Consiliului Judeţean Vâlcea fiind construit cu circa 37 de ani în urmă şi dimensionat la nivelul exigenţelor din acea perioadă şi am adresat rugămintea de a dispune măsuri pentru identificarea unui nou spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 iulie 2011, dată până la care trebuie să elibereze spaţiile menţionate. Facem totodată precizarea că, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii, Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, au probleme în desfăşurarea activităţii din cauza lipsei spaţiului corespunzător.

Primăria Râmnicului a precizat că aceste spaţii au fost reabilitate, modernizate, utilate şi dotate corespunzător în vederea realizării în bune condiţii a activităţii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care, în prezent, deserveşte atât populaţia din municipiul Râmnicu Vâlcea, cât şi pe cea din 18 localităţi limitrofe şi că o hotărâre de revocare a dreptului de administrare asupra acestor spaţii ar fi adoptată cu încălcarea dispoziţiilor legale. Precizăm însă că, actul de dare în administrare a spaţiilor este Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 38 din 9 februarie 2005, care prevede că dreptul de administrare va putea fi revocat în cazul în care interesul naţional sau local o impune, condiţie acceptată de Primăria Râmnicului. Ori, în prezent, considerăm că interesul local impune revocarea dreptului de administrare, aceste spaţii situate într-un imobil care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea.

La data respectivă, Consiliul Judeţean Vâlcea a venit în sprijinul Municipiului Râmnicu Vâlcea, întrucât nu îi erau necesare aceste spaţii şi nu pentru că avea obligaţia legală de a le asigura. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea nu este un serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, ci un serviciu local, înfiinţat care trebuie să asigure cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind evidenţa persoanelor”, consideră Ion Cîlea, preşedintele CJ Vâlcea. (P.C.)

Leave a Response