|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Consilierii judeţeni, chemaţi să aloce bani către 8 primării şi să rectifice bugetul propriu 

Consilierii judeţeni, chemaţi să aloce bani către 8 primării şi să rectifice bugetul propriu

Joi, 30 iunie 2011, este programată să aibă loc cea de-a doua şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din această lună, şedinţă care are pe ordinea de zi 11 proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse”. Astfel, consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe următoarele propuneri: proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, către 8 unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2011, precum şi modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunelor Creţeni, Guşoeni şi Alunu; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical, angajat în unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2011;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2011; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, asupra unor spaţii aflate în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria nr. 6, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 55 din 26 aprilie 2011, referitoare la darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a unor sectoare de drum judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea şi a terenurilor aferente, pe perioada realizării proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii; proiect de hotărâre privind declararea unor areale ca zone de risc natural, în baza hărţilor de risc la alunecări de teren elaborate pentru localităţile Alunu, Goleşti, Muereasca, Runcu, Fârtăţeşti, Păuşeşti şi Băile Olăneşti; proiect de hotărâre privind stabilirea datei desfăşurării referendumului, ca urmare a suspendării de drept a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 75 din 17 iunie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum referitor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea.

Leave a Response