|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat organizarea referendumului, dar Prefectura a atacat decizia în contencios 

• În privinţa propunerii de desfiinţare a judeţului,

CJ Vâlcea a aprobat organizarea referendumului, dar Prefectura a atacat decizia în contencios

După dezbateri încinse care au durat peste o oră, vineri, 17 iunie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat cu voturile consilierilor PSD şi PNL propunerea preşedintelui Ion Cîlea de organizare, la nivel judeţean, a unui referendum pentru consultarea cetăţenilor cu privire la desfiinţarea judeţului Vâlcea. De asemenea, consilierii judeţeni au mai stabilit data de 17 iulie 2011, pentru desfăşurarea referendumului, iar problema supusă referendumului, asupra căreia cetăţenii judeţului sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU”, respectiv „Sunteţi de acord cu decizia preşedintelui României, Traian Băsescu, de desfiinţare a judeţului Vâlcea?”

„La şedinţa de Guvern din data de 8 iunie 2011, la care a participat şi Preşedintele României – domnul Traian Băsescu, acesta a propus ca prim punct pe ordinea de zi, reorganizarea administrativă a României.
Referitor la acest subiect a precizat că reorganizarea administrativă a României s-a realizat în 1968, prin Legea nr. 2/1968, act normativ care conţine şi în prezent articole neamendate în care, după 21 de ani de parlamentarism, se face referire la Republica Socialistă România. În aceste condiţii, a afirmat că nu se poate privi la o dezvoltare raţională a României cu unităţi administrative atât de mici, iar modul cum se utilizează banii europeni pe proiecte foarte mici în interiorul unui judeţ nu este nimic altceva decât ineficienţa utilizării banilor europeni. Acesta este, în opinia sa, unul dintre motivele pentru care crede că trebuie desfiinţate cele 41 de judeţe şi teritoriul reorganizat pe 8 judeţe mari, sau 7 judeţe plus Municipiul Bucureşti şi zona metropolitană, judeţul Ilfov, corespunzător regiunilor de dezvoltare economică stabilite cu Uniunea Europeană.
Un alt motiv ar fi reducerea masivă a birocraţiei şi a instituţiilor deconcentrate ale statului, întrucât există 41 de inspectorate de poliţie în loc 7 sau 8, 41 de direcţii agricole, 41 de direcţii sanitare, 41 de direcţii de finanţe publice, etc. Având în vedere propunerea formulată în cadrul şedinţei de Guvern din data de 8 iunie 2011, privind reorganizarea administrativă a României, precizăm că aceasta nu se poate realiza fără efectuarea unui studiu de impact şi a unei evaluări a costurilor, precum şi fără consultarea prealabilă, obligatorie, prin referendum, a cetăţenilor. Fără respectarea acestor condiţii s-ar eluda atât Constituţia cât şi normele legale în vigoare.

Astfel, potrivit art. 5 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivităţile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii.

Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nr. 3/2000 prevede la art. 2 că se poate organiza şi desfăşura un referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale. Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţelor se înaintează, potrivit art. 13 din acest act normativ, Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. în acest caz organizarea referendumului este obligatorie. Potrivit art. 14 din Legea nr. 3/2000, problemele supuse referendumului la nivel judeţean se stabilesc de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor consilierilor judeţeni, iar cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective”, crede Ion Cîlea.

Prefectura spune că decizia este suspendată de drept

Însă, numai după câteva ore, prefectul judeţului Vâlcea, Petre Ungureanu, a atacat în contencios administrativ Hotărârea nr. 75/17.06.2011 a Consiliului Judeţean Vâlcea, privind consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea.
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, întrunit vineri, 17 iunie în şedinţă extraordinară, a fost contestată la Tribunalul Vâlcea şi, conform prevederilor legale (art. 3, alin. 3 din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare), este suspendată de drept. (P.C.)

Leave a Response