|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Alte 8 primării, descoperite că au întârzieri în emiterea titlurilor de proprietate 

• În urma unui control al Prefecturii Vâlcea

Alte 8 primării, descoperite că au întârzieri în emiterea titlurilor de proprietate

Zilele trecute, o echipă de control a Prefecturii Vâlcea s-a deplasat în alte 8 localităţi pentru a verifica stadiul aplicării legilor fondului funciar. Astfel, la primăriile din localităţile Fârtăţeşti, Valea Mare, Grădiştea, Zătreni, Alunu, Berbeşti, Frânceşti şi Glăvile s-au descoperit următoarele nereguli şi disfuncţionalităţi: netransmiterea lunară a machetei privind aplicarea Legii nr. 247/2005; întârzieri în emiterea titlurilor de proprietate; evidenţe întocmite necorespunzător cu privire la aplicarea legilor fondului funciar.

În urma acestor controale, Prefectura Vâlcea a dispus luarea următoarelor măsuri de către cele 8 primării: întocmirea unor grafice privind întocmirea proceselor verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate; realizarea demersurilor pentru deblocarea posturilor din aparatul de specialitate, vacante, care au ca atribuţii aplicarea legilor proprietăţii; lunar, se va comunica Colectivului tehnic al Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate, situaţia întocmirii documentaţiei privind emiterea titulurilor de proprietate; comunicarea lunară a machetei privind aplicarea Legii nr. 247/2005; solicitatea la SNLO Tg. Jiu, prin adresă, a punerii la dispoziţie a suprafeţei de 650 ha pentru localitatea Berbeşti; identificarea moştenitorilor, în cazul tilturilor aflate la comisiile locale de fond funciar, ce nu pot fi înmânate datorită decesului titularului înscris în titlul de proprietate; repartizarea activităţilor, pe specialişti, în vederea întocmirii documentaţiilor pentru emiterea titlurilor de proprietate; realizarea corespondenţei cu persoanele din alte localităţi, pentru întocmirea proceselor verbale de punere în posesie; finalizarea identificărilor în teren, la terenurile forestiere, pentru efectuarea punerilor în posesie şi întocmirea documentaţiilor pentru emiterea titurilor de proprietate. (P.C.)

Leave a Response