|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea a cumpărat Hotelul Alutus 

În urma celei de-a 21-a licitaţie organizată de lichidatorul judiciar CASCONT IPURL din Focşani:

Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea a cumpărat Hotelul Alutus

• Din suma de 97 miliarde lei, care va fi achitată de cumpărător, la bugetul de stat va ajunge suma de 70 miliarde lei, datorii neachitate din anii precedenţi ale firmei falimentare SC BATROSCOM SA, fosta proprietară a hotelului

Finanţele Publice vor recupera, în sfârşit, integral datoria la bugetul statului pe care suveica de firme inventată de afaceristul Nicolae Minea o înregistrează de ani şi ani de zile: aproximativ 70 de miliarde de lei. Hotelul Alutus din Râmnicu Vâlcea a fost vândut în data de 29 aprilie 2011 de către lichidatorul judiciar CASCONT IPURL din Focşani, la cea de-a 21-a licitaţie, după trei ani de încercări zadarnice de valorificare a imobilelor, care au aparţinut societăţii în faliment SC BATROSCOM SA. Uzina Mecanică SA din Râmnicu Vâlcea va plăti pentru Hotelul Alutus (teren plus construcţie) suma de 97 miliarde lei vechi. Deja avansul de 10 la sută a fost achitat lichidatorului judiciar. Noii proprietari au considerat această achiziţie ca fiind o oportunitate de afaceri şi dau asigurări că Hotelul Alutus va redeveni o emblemă turistică a oraşului Râmnicu Vâlcea. Uzina Mecanică va crea noi locuri de muncă şi va investi în perioada următoare sume importante în modernizarea locaţiei turistice, ridicarea hotelului la standarde de calitate şi confort occidentale. De asemenea, serviciile hoteliere vor fi îmbunătăţite considerabil.

Hotărâre definitivă şi irevocabilă a judecătorului sindic

Anunţul de vânzare a Hotelului Alutus: „SC BATROSCOM SA, societate în faliment, având CUI 1467838, cu sediul în Târgu-Jiu, str. 14 octombrie nr. 77 şi sediul ales pentru comunicare acte în jud. Vrancea, loc. Focşani, str. Tudor Vladimirescu bl. 1, ap. 3, reprezentaţi prin lichidator judiciar Cascont IPURL, cu sediul în Focşani, str. Laminorului nr. 1, jud. Vrancea, în baza încheierii judecătorului sindic din cadrul dosarului de faliment nr. 137/91/2007 – Tribunalul Vrancea scoate la vânzare, prin licitaţie publică, următoarele bunuri: – imobil compus din hotel Alutus, construcţie teren, în suprafaţă de 2.144,38 mp şi 131,20 mp cota parte indiviză, imobil, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 46, jud. Vâlcea; imobil teren, în suprafaţă de 276 mp, situat în Rm. Vâlcea, Ostroveni cabană. Informaţii se pot lua din rapoartele de evaluare care se pot consulta zilnic, între orele 8.00-16.00, la adresa din Focşani, str. Tudor Vladimirescu, persoană de contact Bordea Ştefan, tel. 0237/626…. 0723.327.041. Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2010, ora 9.00, la sediul lichidatorului din Focşani, str. Tudor Vladimirescu,…. jud. Vrancea. Ofertele de cumpărare se pot depune până la data de 29.04.2010, ora 12.00. Până la acest termen, ofertanţii sunt obligaţi să depună o cauţiune de 10% din valoarea de evaluare, în contul RO96BTRL04001202R81231XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Focşani, titular S.C Batroscom S.A.” Cu alte cuvinte, licitaţia a fost organizată ca urmare a unei hotărâri definitive şi irevocabile a judecătorului sindic din cadrul dosarului de faliment nr. 137/91/2007 – Tribunalul Vrancea. Lichidatorul juridic are de-acum obligaţia legală să sigileze, şi să evacueze imobilul (cu sprijinul oamenilor legii – Poliţie şi Jandarmerie), urmând să inventarieze bunurile după care Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea va deveni proprietarul „de facto şi de jure” al Hotelului Alutus.

Ilegalităţile lui Minea

Hotelul Alutus a fost construit în anii 70 şi a aparţinut, până la Revoluţie, Oficiului Judeţean al Turismului, care îl avea în exploatare. În 1991, el a fost preluat alături de alte 16 proprietăţi ale Oficiului Judeţean de Turism de către SC Alutus SA, societatea care a luat fiinţă prin divizarea fostului OJT Vâlcea şi care a desfăşurat activităţi în domeniul hotelier şi al alimentaţiei publice. Capitalul social iniţial a fost de 4,98 miliarde de lei. De la vechea unitate de turism, au intrat în patrimoniul societăţii şi complexul hotelier cu restaurant Capela Râmnicu Vâlcea, vila, cantina, ştrandul şi campingul din Ocnele Mari, bufetul, ştrandul şi campingul din Ocniţa, popasul turistic Insula Pescarilor, campingul şi cabana Ostroveni, complexul-restaurant şi căsuţe din Comanca, precum şi cabana Cozia, obiective turistice care s-au regăsit în patrimoniul SC Alutus până în 2001 când Minea, ajuns managerul societăţii, după preluarea iniţială a 40 de procente de la Asociaţia Salariaţilor şi Membrilor Conducerii Alutus Turism Vâlcea, a început să le înstrăineze. La începutul anului 2003, Minea deţinea 81% din acţiunile societăţii, după ce, în cursul anului 2002, capitalul societăţii a fost majorat cu 2.000.000 de acţiuni, în valoare totală de două miliarde de lei, subscrise integral de Nicolae Minea, dar pe care nu le-a achitat în totalitate niciodată. La jumătatea anului 2002, beneficiind de programul pentru privatizarea turismului românesc, SC Alutus SA primeşte din partea Ministerului Turismului mai multe certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, aferente imobilelor deţinute, în suprafaţă totală de 124,6 hectare. Valoarea acestor terenuri, înscrisă în certificatele de atestare a dreptului de proprietate, trebuia reactualizată cu un coeficient stabilit de legislaţia în vigoare la acel moment, iar cu aceasta trebuia majorat capitalul social. Nicolae Minea nu a procedat în acest mod, înregistrând în evidenţa contabilă terenurile intrate în patrimoniu la o valoare de 1,2 miliarde lei, în timp ce reevaluarea a stabilit suma de 22,1 miliarde lei. În plus, nici cu acea sumă nu a fost realizată mărirea capitalului social. Conform legislaţiei, nemajorarea capitalului social cu valoarea terenurilor constituie prejudiciu şi este imputabil membrilor consiliului de administraţie. Drept urmare, Finanţele Publice au formulat o plângere penală.


De la o firmă la alta, ca să i se piardă urma


Imediat după intrarea în posesie pe terenurile aferente, Nicolae Minea a trecut la înstrăinarea clădirilor şi terenurilor aferente acestora, deţinute în patrimoniul SC Alutus SA. Direct sau indirect, destinaţia acestor mijloace fixe a fost către un lanţ de societăţi din Râmnicu Vâlcea sau Drăgăşani, controlate tot de Nicolae Minea. Încă de la sfârşitul anului 2001, pentru realizarea acestui plan, Minea a încheiat un contract cu SC Industria Mică SA Drăgăşani, având ca obiect schimbarea complexului hotelier Alutus cu fabrica de mobilă din Drăgăşani, aparţinând societăţii menţionate. SC Industria Mică SA Drăgăşani era administrată de Dumitru Ungureanu, persoana care deţinea aceeaşi funcţie la alte trei societăţi aparţinând lui Nicolae Minea. În urma contractului de schimb, fabrica de mobilă din Drăgăşani a fost vândută cu 6,6 miliarde de lei, în timp ce complexul Alutus a fost cedat cu doar 72,2 milioane de lei, sumă extrem de mică, ţinând cont că numai valoarea terenului era de 588 milioane de lei. Din luna mai 2003, SC Alutus SA şi-a schimbat denumirea în SC Batroscom SA, precum şi sediul social din Râmnicu Vâlcea în Drăgăşani, iar, la sfârşitul anului 2003, complexul hotelier Alutus a intrat în posesia SC Gemeni SA, societate administrată de aceleaşi persoane care erau prezente în Consiliile de Administraţie ale SC Alutus SA şi SC Industrie Mica SA. Ulterior, hotelul a ajuns la SC Ralucom SA, cu sediul în Târgu Jiu, după ce SCIM Industrie Mică l-a cedat în schimbul unei încăperi de 10,5 metri pătraţi, aflată într-o clădire din Târgu Jiu.

Leave a Response