|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Toată conducerea de la UNIVERS a fost decapitată de acţionarul majoritar 

• În urma unui control dispus de SIF Oltenia,

Toată conducerea de la UNIVERS a fost decapitată de acţionarul majoritar

• noul consiliu de administraţie a revocat contractele de mandat ale directorului general, Răzvan Buzatu, şi ale directorului comercial, Constantin Rada • în prezent, director general al UNIVERS este Irina Elena Sanda

Petre Coman

La finele lunii trecute, la sediul societăţi Univers SA Râmnicu Vâlcea s-a desfăşurat o importantă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor, şedinţă în care acţionarul majoritar – SIF Oltenia – a decis schimbarea întregii conduceri a întreprinderii. Astfel, în cadrul acestei şedinţe AGA s-a ales un nou consiliu de administraţie în următoarea formulă: Antoneta Stegaru (48 ani) – preşedinte, Laura Caracaleanu (37 ani) şi Aurel Ţenea (63 ani) – membri, toţi cu domiciliul stabil în municipiul Craiova, judeţul Dolj.

Tot acţionarul majoritar de la SC Univers SA a dat mandat noului consiliu de administraţie să revoce contractul de mandat al directorului general, Răzvan Buzatu, şi să-l schimbe din funcţia de director comercial pe Constantin Rada, având în vedere aspectele sesizate de comisia de cenzori. Tot acţionarul majoritar de la SC Univers SA a mai stabilit ca pentru recuperarea prejudiciului de la persoanele responsabile, societatea se va constitui parte civilă în condiţiile în care se vor constitui dosare penale, în caz contrar acţionând pe cale civilă pentru recuperarea prejudiciului.
Răzvan Buzatu a fost membru în Consiliul de Administraţie al SC Univers SA, numit de adunarea generală a acţionarilor din data de 15 ianuarie 2008, până în data de 6 aprilie 2010 (demisie începând cu data de 7 aprilie 2010). Din data de 17 aprilie 2008 şi până în data de 6 mai 2011, acesta a îndeplinit funcţia de director general cu contract de mandat la SC Univers SA. În prezent, director general este Irina Elena Sanda.

Nereguli majore descoperite de comisia de cenzori

„În perioada în care Mihai Răzvan Buzatu a îndeplinit calitatea de director general al SC Univers SA, se pot desprinde următoarele aspecte: acesta a vândut în anul 2009, către SC Multifunctional Ecologic Sistem SRL, firmă al cărei fondator iniţial fusese, următoarele active: atelier reparaţii auto, strada Dacia plus teren, valoare de vânzare – 115.836 lei; spaţiu comercial bloc H parter, strada General Magheru, valoare de vânzare – 230.445 lei. Din procesul verbal de organizare a licitaţiei, rezultă că din comisia de licitaţie făcea parte ca membru al acesteia, şi directorul general al societăţii, Mihai Răzvan Buzatu.
Din materialele prezentate de către Departamentul Portofoliu şi Acţionari se constată că SC Univers SA, sub conducerea lui Mihai Răzvan Buzatu, ignorând clauzele contractelor de închiriere (lucrările de modernizare, întreţinere, reparaţii, cădeau în sarcina chiriaşului) a efectuat lucrări de modernizare, întreţinere şi reparaţii în sumă de 931.162 lei (exclusiv TVA). Suma poate fi un potenţial prejudiciu adus societăţii.

Totodată, faptul că Mihai Răzvan Buzatu a făcut parte din comisia de selectare a firmelor prestatoare de reparaţii, iar ulterior, la perfectarea contractelor a nesocotit clauzele contractuale stabilite de consiliul de administraţie pentru a fi stipulate în contractele de închiriere, demonstrează superficialitate sau interes din partea acestuia în perfectarea contractelor cu agenţii în cauză. Menţionez că din comisiile de selectare a societăţilor prestatoare de servicii de reparaţii, a făcut parte în calitate de preşedinte şi directorul comercial al SC Univers SA, Constantin Rada (n.r. – fostul director al Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea), a cărui prezenţă în comisie este tot atât de contraindicată ca şi a lui Mihai Răzvan Buzatu, având în vedere că una din firmele prestatoare de reparaţii SC Esday Rao SRL Râmnicu Vâlcea, a fost societatea fiului directorului comercial Constantin Rada. Acest fapt demonstrează acţiunea concertată a celor doi directori, (Mihai Răzvan Buzatu şi Constantin Rada) în realizarea de foloase proprii în dauna SC Univers SA.

Prejudiciul posibil, în sumă de 931.162 lei (exclusiv TVA) ar putea fi diminuat cu valoarea lucrărilor de reparaţii efectuate la spaţiile închiriate societăţilor Sucursala de Asigurări Astra SA şi BRD GSG, unde, prin contractele de închiriere nu se prevedeau clauze de efectuare a lucrărilor de reparaţii de către chiriaş. În totalitate, eventualul prejudiciu poate fi imputat conducerii societăţii în care un rol deosebit l-au avut Mihai Răzvan Buzatu şi Constantin Rada. Vinovat pentru cele întâmplate poate fi considerat şi Teodor Buzatu, fără influenţa căruia Mihai Răzvan Buzatu nu ar fi putut ajunge director. Teodor Buzatu nu a exercitat cu bună credinţă nici atribuţiile de Director Departament Portofoliu cu ocazia pregătirii mandatelor SIF Oltenia în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor la SC Univers SA, întrucât avea obligaţia ca în calitate de director (conducător efectiv), coordonator al Departamentului Portofoliu şi Acţionari să urmărească o gestiune eficientă a patrimoniului societăţilor pentru apărarea intereselor SIF Oltenia”, se menţiona printre altele în raportul de Comisiei de Cenzori din cadrul SIF Oltenia realizat în luna martie.

Schimbări dese în componenţa Consiliului de Administraţie

Luna trecută, acţionarul majoritar SIF Oltenia a numit-o pe Antoneta Stegaru (48 de ani) din Craiova în funcţia de administrator provizoriu la SC Univers SA, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei Leana Bică. După numai câteva zile, tot acţionarul majoritar de la SC Univers SA a decis numirea doamnei Antoneta Stegaru în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.

În urmă cu două luni, fostul preşedinte al consiliului de administraţie de la întreprindere, Leana Bică, şi-a înaintat demisia din acestă funcţie. Leana Bică a rezistat în acest post doar două luni, ea fiind numită în fruntea SC Univers SA la mijlocul lunii decembrie 2010, când i-a luat locul lui Ionică Mitache. Nici Ionică Mitache nu a stat mult timp în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie, întrucât acesta fusese numit în cursul lunii iunie 2010. Atunci, Ioan Păuna şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Univers SA, la mai puţin de o lună distanţă după ce a fost numit în această funcţie de către acţionarul majoritar SIF Oltenia. Potrivit unor surse din cadrul societăţii, plecarea lui Ioan Păuna a avut loc ca urmare a unor divergenţe cu Teodor Buzatu, vicepreşedintele SIF Oltenia. În aceste condiţii, s-a decis atunci cooptarea în funcţia de administrator provizoriu a lui… Ionică Mitache. De asemenea, tot atunci, Ionică Mitache a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Univers SA.

În luna mai 2010, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Univers SA l-a ales în funcţia de administrator pe Ioan Păuna (54 de ani), domiciliat în Craiova, în locul rămas vacant ca urmare a demisiei lui Răzvan Mihai Buzatu. După cum se ştie, în data de 7 aprilie 2010, Mihai Răzvan Buzatu şi-a dat demisia din funcţiile de membru în consiliul de administraţie al SC Univers SA, însă a rămas director general. Mihai Răzvan Buzatu este fiul lui Florian Teodor Buzatu, membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare (SIF) Oltenia, societate care deţine pachetul majoritar de acţiuni în cadrul SC Univers SA.

Vasile Crişu a fost schimbat din funcţia de director general al SC Univers SA în 2006, locul său fiind luat de Cătălin Munteanu. Acesta din urmă n-a rezistat decât un an în funcţie, fiind înlocuit în 2008 cu Răzvan Mihai Buzatu. În 2008, Vasile Crişu, fostul director general al SC Univers SA, a dat în judecată societatea la care a lucrat, pe motiv că noua conducere a firmei l-a concediat ilegal.

Leave a Response