|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

S-au aprobat noile taxe pentru utilizarea parcărilor publice din Râmnicu Vâlcea 

S-au aprobat noile taxe pentru utilizarea parcărilor publice din Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din municipiu, dar şi taxele pentru utilizarea acestor parcări aplicate de SC Pieţe Prest SA. Astfel, taxa de parcare – 30 minute (1 leu), 60 minute (2 lei), taxă tichet parcare zi (9 lei); abonament pentru rezidenţi, persoane fizice pe o stradă – 1 lună (25 lei), 1 trimestru (60 lei), 1 an (140 lei); abonament pentru nerezidenţi, persoane fizice pentru toate străzile – 1 lună (80 lei), 1 trimestru (200 lei), 1 an (450 lei); abonament pentru persoane juridice pentru toate străzile – 1 lună (120 lei), 1 trimestru (300 lei), 1 an (700 lei); taxă tichet rezervare persoane juridice pentru toate străzile – 1 lună (350 lei), 1 an (3.500 lei).

Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi este reglementat în prezent prin Ordonanţa Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. Prin actul normativ mai sus amintit, s-au stabilit atribuţiile şi competenţele autorităţilor administraţiei publice locale, cu privire la adoptarea politicilor, programelor de acţiune şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, conferindu-i dreptul exclusiv de a aproba, urmări, controla şi supraveghea modul de realizare a serviciului de către prestatori, ca şi a tarifelor aferente activităţilor prestate. Astfel, potrivit art. 7 din OG 71/2002, înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionarii acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor autorităţi.

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se poate organiza în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune indirectă sau gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectiva ale unităţii administrativ-teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor componente. În temeiul acestor reglementări, prin hotârârea nr. 244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directa, prin concesiune, către SC Pieţe Prest SA a serviciului public de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor, precum şi caiteul de sarcini al serviciului, contractul de delegare şi taxele pentru exploatarea parcărilor publice cu plată.

(P.C.)

Leave a Response