|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Roibu a vândut 30% din acţiunile Designro către salariaţii întreprinderii 

• Cu suma de 27.000 de euro,

Roibu a vândut 30% din acţiunile Designro către salariaţii întreprinderii

După „lupte seculare” care au durat ani de zile, directorul general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, a reuşit recent să finalizeze procedura de vânzare a pachetului de 30% din acţiunile SC Designro SA, după ce s-a realizat înscrierea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a tuturor menţiunilor. Acţiunile valorificate de SC Oltchim SA au fost vândute salariaţilor de la SC Designro SA. În baza Hotărârii nr. 28 din 29 decembrie 2010, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Oltchim SA a aprobat vânzarea celor 36.000 de acţiuni deţinute de către combinatul chimic vâlcean la SC Designro SA, respectiv 30% din capitalul social, la un preţ de 3,1 lei/acţiune. Asta înseamnă că cei care au cumpărat acţiunile, au plătit un preţ total de 111.600 lei (27.000 euro).

Conform prevederilor actului constitutiv, salariaţii SC Designro SA au avut drept de preferinţă ce trebuia exercitat în termen de 30 zile de la data primirii ofertei de vânzare, în condiţiile aprobate de Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA prin Decizia nr. 211/20 decembrie 2010. Astfel, s-au stabilit următoarele condiţii: modalitatea de plată – plata integrală în cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare; transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor către fiecare acţionar-cumpărător asupra acţiunilor subscrise de către acesta se va efectua după încasarea integrală a preţului pentru pachetul de acţiuni subscris de către respectivul acţionar. Dacă rămâneau acţiuni nesubscrise de către acţionarii existenţi, acestea urmau să fie vândute către terţi prin metoda licitaţiei deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, la un preţ în urcare pornind de la preţul de ofertă.

Publicarea ofertei de vânzare, locul, data şi ora începerii licitaţiei s-au stabilit de către conducerea SC Oltchim SA, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, acţionarii SC Oltchim SA au aprobat în data de 29 decembrie 2010 mandatarea directorului general, a directorului economic şi a consilierului juridic al SC Oltchim SA să semneze contractul de vânzare-cumpărare. SC Desingro SA a realizat în primele şase luni din 2010 venituri totale de 2,92 milioane lei şi un profit de 76.000 lei. SC Designro SA a realizat în 2009 venituri totale de 6,1 milioane lei şi un profit de circa 280.000 lei, societatea având datorii totale la sfârşitul anului 2009 de 1,17 milioane lei. SC Designro SA este o societate pe acţiuni înfiinţată în 19 noiembrie 2003, prin externalizarea secţiei „Proiectare” aparţinând SC Oltchim SA. Obiectul de activitate este de prestarea serviciilor de inginerie şi consultanţă tehnică.

Leave a Response