|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Raport către vâlceni -Proiecte pentru vâlceni 

Muncă, cinste, seriozitate!

Dr. Ing. ION CÎLEA, PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

 

Raport către vâlceni – Proiecte pentru vâlceni

Perioada celor 3 ani la care se referă raportul meu a fost cea mai săracă în fonduri destinate investiţiilor. Dar, cu bani puţini am realizat multe obiective în următoarele direcţii de interes judeţean:

INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

– Teatrul Anton Pann din Rm. Vâlcea
– Centrul de convenţii şi Expoziţii Seaca-Călimăneşti
– Centrul de asistenţă medico-socială Lădeşti
– Centrul de îngrijire şi asistenţă Lungeşti
– 412,25 km reţele de alimentare cu apă, în valoare de 57.562.946 lei în 28 de localităţi
– 169,22 km reţele de canalizare şi 12 staţii de epurare a apelor uzate în valoare de 40.474.378 lei în 11 localităţi
-2 baze sportive multifuncţionale şi 4 săli de sport în valoare de 11.784.866 lei

INFRASTUCTURA RUTIERĂ

– Reabilitarea şi modernizarea a 119 km drumuri judeţene şi de interes local
– Realizarea unui număr de 27 poduri, 23 podeţe şi 9 punţi pietonale
– Reabilitarea şi modernizarea a 59 km drumuri de interes local (săteşti, uliţe, străzi, etc.)
– Turnare covoare bituminoase- 121,10 km în 69 de localităţi
– Tratamente bituminoase -51,40 km în 18 localităţi
– Reparaţii asfaltice -110.660 mp
– Întreţinere cu material pietros -103,75 km
– Şanţuri şi rigole pereate -3.525 ml lei
– Întreţinere curentă şi periodică a 56 de poduri, podeţe şi punţi
– Lucrări de sporire a siguranţei circulaţiei în 14 puncte de risc
Pentru realizarea acestui impresionant program de lucrări pe drumurile judeţului au fost alocate fonduri totale în valoare de 145.365.660 lei.

PRIORITATE PENTRU PRIORITĂŢILE JUDEŢULUI VÂLCEA- atragerea de fonduri europene

Datele statistice la nivel central ilustrează faptul că Vâlcea se situează pe locul 3 între judeţele ţării în ceea ce priveşte lansarea de proiecte eligibile şi accesarea de fonduri europene.
În perioada 1 iulie 2008- 30 aprilie 2011 au fost elaborate şi depuse pe toate structurile Programelor PHARE, Regionale şi Sectoriale ale Uniunii Europene:
-102 proiecte, în valoare de 460.355.605 euro din care:
-60 proiecte, în valoare de 12.607.774 euro, au fost deja implementate.
-7 proiecte, în valoare de 9.269.332 euro, au fost finalizate
-20 proiecte, în valoare totală de 326.352.666 euro, sunt în cus de implementare
-13 proiecte, în valoare de 111.448.666 euro sunt aprobate pentru precontractare şi finanţare.
-2 proiecte în valoare de 667.167 euro sunt în faza de evaluare.
La această dată Direcţia Programe şi Relaţii Externe a Consiliului Judeţean Vâlcea are în curs de elaborare documentaţia preliminară a altor 5 proiecte, cu o valoare estimativă de absorbţe a fondurilor europene de aproximativ 39,6 milioane euro.

TURISMUL, şansa de dezvoltare a Judeţului Vâlcea

În cei trei ani de la preluarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea am avut permanent pe agenda preocupărilor:
-punerea în valoare a patrimoniului turistic, balnear şi natural.
-dezvoltarea infrastructurii pentru punerea în valoare a potenţialului turistic vâlcean.
În acest scop, a deschis numeroase linii de creditare internă şi pe structura Programelor Europene pentru proiecte care urmăresc:
-dezvoltarea integrată a staţiunilor Băile Olăneşti şi Băile Govora
În prezent am concentrat toate forţele spre dezvoltarea turistică a celei mai pitoreşti zone de munte din judeţul Vâlcea -zona Voineasa -Vidra -Obârşia Lotrului. Aici va fi edificată cea mai modernă staţiune montană din România la parametrii şi exigenţele turismului european şi mondial.

OFENSIVA PE ITINERARIUL PROIECTELOR -până în iunie 2012

-modernizarea, în continuare a 76,884 km drumuri judeţene
-punerea în funcţiune a 99,214 km reţele de alimentare cu apă
-construcţia a 110,74 km reţele de canalizare ş a 8 staţii de epurare a apei uzate
-înfiinţarea de parcuri şi zone verzi în localităţile rurale din judeţ pe baza proiectelor selectate până la ora actuală, scop în care se vor aloca fonduri în valoare de 3.785.019 lei.
-lucrările de investiţii finanţate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea vor însuma 69.650.470 lei.
-se va continua programul de dezvoltare a infrastucturii şi bazelor sportive din mediul rural, scop în care vor fi destinate fonduri investiţionale în valoare de 30.205.053 lei, prin darea în folosinţă a unui număr de 40 baze sportive multifuncţionale şi a 38 poduri, 4 podeţe şi 4 punţi pietonale.

PROIECŢII SPRE ORIZONT 2012-2016

-programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.
-realizarea unui grup hidroenergetic de mică putere pe conducta de alimentare cu apă potabilă Cheia Râmnicu Vâlcea.
-extinderea şi reabilitarea infrastucturii de apă şi apă uzată în aglomerările urbane cu peste 10.000 de locuitori în valoare de 98.875.000 euro.
-15 proiecte pentru pietruirea, modernizarea sau asfaltarea de drumuri.
-reabilitarea şi dezvoltarea infrastucturii generale şi turistice de acces în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu.
-grup de cogenerare energie pe biomasă de 19,5 MW termic şi 4,5 MW electric la S.C. CET Govora S.A

MULŢUMESC VÂLCENILOR PENTRU TOT CEEA CE AM REALIZAT ÎMPREUNĂ! VĂ AŞTEPT PE FIECARE ALĂTURI DE MINE ŞI, TOT ÎMPREUNĂ, SĂ DĂM STRĂLUCIRE CARATELOR DE FRUMUSEŢE ŞI TEZAURULUI DE BOGĂŢII ALE VÂLCII NOASTRE DRAGI!

 

Leave a Response