|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Pregătirea specialiştilor în domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii 

Pregătirea specialiştilor în domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii

Începând cu 1 aprilie a.c. Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea implementează proiectul strategic „Pregătirea specialiştilor în domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii, în scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii competitivităţii”. Obiectivul general al proiectului este o intervenţie organizată şi multidimensională în toate regiunile ţării, pentru îmbunătăţirea competentei de adaptare la cerinţele de piaţă actuale a întreprinderilor din domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii. Proiectul este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, în parteneriat cu FLUIDAS, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi PIA e.V. Germania, fiind cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Leave a Response