|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Nicolae Sofianu refuză să dea parcările din jurul hotelului în administrarea Pieţe Prest SA 

• Spunând că Primăria Râmnicului este obligată să nu îl „tulbure” pe concesionar,

Nicolae Sofianu refuză să dea parcările din jurul hotelului în administrarea Pieţe Prest SA

• problema se va tranşa marţi, 31 mai, în şedinţa Consiliului Local

Este evident că Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de la finele lunii aprilie l-a nemulţumit profund pe omul de afaceri Nicolae Sofianu, care astfel se vede obligat să cedeze cele două parcări din jurul Hotelului Sofianu în administrarea societăţii Pieţe Prest SA. În „contraatacul” său, patronul Nicolae Sofianu a formulat recent plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 114/29.04.2011, solicitând modificarea art. 2 alin 2 al acestei hotărâri, în sensul ca, data de la care SC Pieţe Prest SA să dobândească dreptul de administrare al celor două parcări, să fie… data expirării contractului de concesiune încheiat în anul 2005.

Prin hotărârea din 29 aprilie 2011, Consiliul Local a stabilit destinaţia de parcare publică pentru terenul în suprafaţă de 680 mp amenajat ca să primească această destinaţie de către SC Oltcarn Construct SA în baza contractului de concesiune nr. 1345/2005, teren aparţinând domeniului public al municipiului, situat pe latura de sud a construcţiei „Grand Hotel Sofianu”. De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din hotărârea mai sus menţionată, Consiliul Local a aprobat ca atât parcarea descrisă anterior cât şi cea realizată în aceleaşi condiţii pe latura de nord a imobilului să fie date în administrarea SC Pieţe Prest SA, operatorul serviciului public de organizare şi funcţionare a parcărilor publice din municipiu.

Dar iată ce se menţionează printre altele în plângerea prealabilă depusă de avocatul firmei Oltcarn Construct la Primăria Râmnicului: „Între societatca noastră şi Primăria Râmnicului a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 1345/2005, în cuprinsul căruia la art. 8 se prevede: «concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune», iar la art. 13, alin. 3 din acelaşi contract: «în vederea funcţionării obiectivului, concesionarul va amenaja pe cheltuiala sa căile de acces şi parcările conform planului de situaţie anexat şi a documentaţiei tehnice aprobate şi va avea acces gratuit la acestea pe toată durata contractului de concesiune». Darea în administrare a parcărilor amenajate de societatea noastră, către SC Pieţe Prest SA ar însemna nerespectarea celor două articole invocate mai sus, iar, potrivit art. 8, alin. 2: «concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune», lucru care ne-ar aduce mari prejudicii ţinând cont de mărimea investiţiilor făcute atât în modernizarea şi extinderea Băii comunale, cât şi în amenajarea parcărilor şi aleilor pietonale, precum şi a contractelor încheiate de noi cu terţi, în baza contractului de concesiune.

Menţionăm că accesul la aceste parcări este nerestricţionat şi gratuit, fiind păstrată destinaţia de parcare publică, toate cheltuielile privind paza, întreţinerea şi conservarea acesteia fiind asigurate de SC Oltcarn Construct SA, bugetul local fiind degrevat de aceste cheltuieli. Totodată, ca urmare a încheierii acestui contract, Municipiul Râmnicu Vâlcea este pentru prima dată când dobândeşte în proprietate, printr-o investiţie 100% privată, mai multe imobile de valoare materială, arhitecturală şi culturală deosebită: imobil Baie comunală (SPA), Galerie de artă, parcările de la sudul şi nordul obiectivului, amenajate cu pavele şi sistem de canalizare pentru drenajul apei pluviale. În afara investiţiilor mai sus menţionate şi dobândite în proprietate de Primăria Râmnicului, în plus, pe perioada derulării contractului de concesiune, SC Oltcarn Construct SA mai contribuie la bugetul local cu următoarele: impozit pe clădiri, atât pentru Baia comunală, cât şi pentru Grand Hotel Sofianu; redevenţă lunară pentru concesiune; 5% din tariful de cazare pentru orice cazare şi zi din Grand Hotel Sofianu, indiferent dacă acesta are profit sau nu”.

Precizăm că prin hotărârea nr. 244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii unor servicii de admnistrare a domeniului public şi privat către SC Pieţe Prest SA, printre acestea regăsindu-se şi serviciul de amenajare şi întreţinere a parcărilor publice cu plată. Această hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor OUG 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi a HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG 71/2002, potrivit cărora „parcările publice sau private, cu plată, vor fi amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare”.

În aceste condiţii, decizia finală în acest caz va aparţine consilierilor locali care se vor întruni în şedinţă marţi, 31 mai 2011.

(Petre Coman)

Leave a Response