|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Modernizarea drumului Bălceşti-Goruneşti a costat la jumătate de preţ faţă de cât se estimase 

• CJ Vâlcea a modificat indicatorii tehnico-economici rezultaţi în urma implementării proiectului

Modernizarea drumului Bălceşti-Goruneşti a costat la jumătate de preţ faţă de cât se estimase

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma implementării proiectului „Modernizare DJ651B Bălceşti-Goruneşti-limită judeţ Olt”, proiect finalizat la sfârşitul anului 2010. Astfel, noile valori după implementarea proiectului sunt aproape la jumătate faţă de studiul de fezabilitate realizat în 2007: circa 2,8 milioane euro, comparativ 6 milioane euro. Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv până la data de 18.06.2011.

Execuţia lucrării pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat a fost realizată de către SC General Trust Argeş SRL Piteşti în baza contractului de lucrări 9660/3083/06.08.2009 şi a actului adiţional nr. 1 la contractul de lucrări încheiat pentru lucrări suplimentare şi în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnico-economice, faza „proiect tehnic, detalii de execuţie şi caiete de sarcini”, întocmite de proiectant în anul 2008, care a asigurat şi asistenţa tehnică pe parcursul derulării execuţiei lucrării.

Proiectul tehnic, elaborat pentru acest obiectiv de investiţii a fost realizat pe baza soluţiilor tehnice prezentate în studiul de fezabilitate, elaborat de SC Podrum Proiect SRL Râmnicu Vâlcea la solicitarea Consiliului Local al oraşului Bălceşti, dar, după realizarea de către SC Tractebel Engineering SA Bucureşti, câştigătorul procedurii de achiziţie publică, a studiilor topografice de detaliu şi a vizitei din teren, au fost necesare unele modificări de cantităţi de lucrări faţă de cele prevăzute în studiul de fezabilitate.

Totodată, pe parcursul execuţiei lucrării mai sus menţionate, a fost necesară realizarea unor lucrări suplimentare, cu încadrarea în bugetul aprobat al proiectului, precum şi renunţarea la alte lucrări (prin note de renunţare), aspecte ce au fost dispuse, prin dispoziţii de şantier emise de proiectantul către SC Tractebel Engineering SA şi care au făcut obiectul încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de lucrări.

Cu ocazia recepţiei lucrării din data de 25.11.2010 proiectantul a întocmit raportul cu privire la executarea lucrărilor, iar SC Irimat Cons SRL, care a asigurat dirigenţia de şantier, a transmis Certificatul la teminarea lucrărilor, în care sunt descrise lucrările realizate, cât şi cele apărute pe parcursul execuţiei lucrării. Datorită modificărilor survenite atât la elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, cât şi pe parcursul derulării contractului, o parte din indicatorii estimaţi la începutul implementării proiectului prin cererea de finanţare depusă o dată cu studiul de fezabilitate, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, s-au modificat, fapt pentru care reprezentantul Agenţiei a solicitat în raportul vizitei de monitorizare „depunerea unui memoriu justificativ de corelare a indicatorilor finali ai proiectului în vederea încheierii unui act adiţional la contractul de finanţare”. (P.C.)

Leave a Response