|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Ion Cîlea condamnă firmele “specializate” în contestaţii neîntemeiate la licitaţii 

Întârzieri în demararea lucrărilor în proiecte la proiectul pe Măsura 3.2.2 de la Roieşti

Ion Cîlea condamnă firmele „specializate” în contestaţii neîntemeiate la licitaţii

În timp ce alte localităţi au ajuns la scadenţă cu lucrările şi obiectivele cuprinse în proiecte pe Măsura 3.2.2, la Roieşti abia urmează să se desfăşoare cea de-a 3-a licitaţie, după ce precedentele au eşuat în urma unor contestaţii ale ofertanţilor perdanţi.

Nici până astăzi nu s-a creat un cadru legislativ care să contribuie la organizarea suplă a licitaţiilor şi la respectarea deciziilor luate de comisii. S-a vorbit mult şi nu s-a făcut nimic, de exemplu, pe linia standardizării caietelor de sarcini în sensul blocării oricăror posibilităţi de „alocări prestabilite” cu ocazia procedurilor de licitaţie. La fel, era şi încă mai este aşteptată aplicarea unui ghid corect de ajustare a preţurilor pe parcursul execuţiei lucrărilor care să stăvilească avalanşa notelor suplimentare de creşterea cheltuielilor.

Erau, de asemenea, aşteptate şi alte corecturi prin legislaţie: reducerea timpilor între fazele de încheiere a licitaţiilor, blocarea accesului la licitaţii a societăţilor care nu fac dovada calificării profesionale pe categorii de lucrări, după cum la fel de clare trebuie găsite norme şi pentru înlăturarea acelor criterii subiective de evaluare din caietul de sarcini.
Consiliul Concurenţei şi celelalte instituţii de stat care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice n-au reuşit încă să facă ordine în ceea ce priveşte derularea şi respectarea rezultatelor la care s-a ajuns în urma licitaţiilor.
Nimeni nu intervine deşi toată lumea recunoaşte că, în domeniul achiziţiilor publice încă se mai practică oferte trucate. Nu s-a corectat nimic din ceea ce are influenţe nefaste în cheltuirea corectă şi eficientă a fondurilor publice şi îmbunătăţirea transparenţei utilizării acestor fonduri.

Asistăm în continuare la o sarabandă a contestaţiilor care conduc la întârzieri lungi în demararea lucrărilor şi la umflarea de preţuri peste tot unde nu există plafoane standard. Însăşi OUG nr. 76/2010 recunoaşte că procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt îngreunate de utilizarea abuzivă a căilor de atac, respectiv a contestaţiilor, însă nici acest act normativ n-a reuşit să pună stavilă unor astfel de obstrucţionări cu consecinţe precum cele de la Roieşti.
Firmele care s-au „specializat” în formularea şi introducerea de contestaţii inutile privind rezultatele licitaţiilor ar trebui să fie depunctate la următoarele competiţii unde participă.

Este adevărat că Ordonanţa 76 aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte reducerea duratei unei licitaţii la 30 de zile ca şi a intervalului în care autorităţile contractante trebuie să încheie un contract în termen maxim de 20 de zile. În schimb, au rămas în coadă de peşte măsurile ce ar trebui luate împotriva procesomanilor care şi-au croit practica de a bloca licitaţiile în speranţa că vor obţine pe o cale speculativă anumite sume de bani din partea firmelor aflate pe primul sau pe unul din primele locuri. Prin felul în care a fost construită Ordonanţa, guvernul pare să se fi gândit doar la urgentarea procedurilor, nu şi la posibilitatea ca unitatea contractantă să urmărească anumite interese. Prevederea ca firmele contestatoare să depună o garanţie de 2% din valoarea licitaţiei pe care o pot pierde în cazul respingerii contestaţiei devine, în situaţia subliniată mai înainte, fără efect. Domnul „Gică-contra” poate pierde într-o parte, dar are şanse să câştige mai bine prin sistemul „micilor înţelegeri” cu câştigătorii licitaţiilor.

Nereguli frecvente şi păguboase au apărut şi pe scala de judecare a contestaţiilor. Astfel, potrivit Ordonanţei, contestarea rezultatului unei licitaţii prin cerere de chemare se face în cel mult 10 zile, iar primul termen de judecată va fi stabilit de instanţă în cel mult 20 de zile. După aceea, hotărârea instanţei va fi pronunţată în 3 zile şi comunicată în 5 zile, recursul la prima instanţă putând fi introdus în maximum 5 zile. Prin urmare, după lege, totul este OK. În realitate, procedura judiciară nu ţine seama de prevederile unei Ordonanţe şi se întinde pe sistemul aceleiaşi peltele tradiţionale. Fapt pe deplin confirmat de odiseea proiectului pe Măsura 3.2.2 depus de primăria comunei Roieşti …

Dr.ing. ION CÎLEA

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

Leave a Response