|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Fiscul scoate la vânzare o instalaţie de îmbuteliere vin a Staţiunii din Drăgăşani 

Fiscul scoate la vânzare o instalaţie de îmbuteliere vin a Staţiunii din Drăgăşani

Marţi, 17 mai, Administraţia Finanţelor Publice Drăgăşani, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, va organiza prima licitaţie publică pentru vânzarea unor bunui aparţinând debitoarei Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani, în dosarul de executare silită nr. 608. Astfel, printre altele va fi scoasă la vânzare o instalaţie de îmbuteliere vin, compusă din: maşină de etichetat Enos Pius, dispozitiv închidere capsule, distibuitor automat capsule, imprimantă date pentru etichete, grup aplicare banderole, pompă inox lichide, dispozitiv dopuit subvacuum, tribloc automat Fimer, filtru steril Pall, staţie dedurizare Lamborghini. Preţul de pornire al licitaţiei este de circa 1,3 miliarde lei vechi.
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 27/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă din domeniul viticulturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul viticulturii, având în administrare o suprafaţă de teren de 307,4 ha, domeniul public al statului.

Urmare aplicării legilor fondului funciar, unitatea a retrocedat o bună parte din terenul aflat în administrare. În temeiul Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani s-a reorganizat ca instituţie de drept public cu finanţare de la bugetul de stat şi cu venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. La finele anului 2010, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, s-a rectificat bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi s-a alocat suma de 154,33 milioane lei pentru plata datoriilor unităţilor de cercetare-dezvoltare din subordinea sau coordonarea Academiei către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, SCDVV Drăgăşani a beneficiat de fonduri pentru achitarea datoriilor restante către bugetul consolidat al statului, în sumă de circa 465.000 lei. În prezent, staţiunea are posibilitatea valorificării vinului din stoc prin ridicarea sechestrului de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), urmând a obţine antrepozitul de la organele abilitate. Pentru sechestrele instituite, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani poate face uz, în apărare, de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, majoritatea datoriilor la bugetul consolidat al statului fiind achitate.

Leave a Response