|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea va rectifica bugetul propriu şi lista de investiţii pe 2011 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

Consiliul Judeţean Vâlcea va rectifica bugetul propriu şi lista de investiţii pe 2011

Miercuri, 25 mai, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 17 proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi, plus punctul „Diverse”. Astfel, printre altele, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: modificarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma implementării proiectului „Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti – limită judeţ Olt”; aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 677 Mădulari – Şuşani – limită judeţul Olt”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 676A Giuleşti – Dozeşti – Roşiile”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 649 Băile Govora – Pietrari”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 703 P Racoviţa – Titeşti”; rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul local, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene;

aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al judeţului, a bugetului instiţutiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Valcea nr. 66 din 30 iunie 2010, referitoare la contractarea unei finanţări rambursabile interne în sumă de 32,5 milioane lei, pe termen de 8 ani, din care o perioadă de graţie de doi ani, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean; completarea art. 1 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 45 din 31 martie 2011, privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; declararea de interes public judeţean a unor bunuri; trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea; completarea anexei nr. 2 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 22 din 28 februarie 2011; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130 din 30 septembrie 2009, referitoare la aprobarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în judeţul Vâlcea” şi a cheltuielilor legate de implementarea şi sustenabilitatea acestuia; aprobarea raportului aferent anului 2010, pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea 2008 – 2013.

Leave a Response