|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali, chemaţi din nou să aprobe modificări la Pasajul “Tudor Vladimirescu” 

• Birocraţia Primăriei Râmnicului poate omorî un proiect

Consilierii locali, chemaţi din nou să aprobe modificări la Pasajul „Tudor Vladimirescu”

Miercuri, 25 mai 2011, este programată să aibă loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu doar două puncte pe ordinea de zi: modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 344/2009, precum şi modificarea studiului de fezabilitate şi noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”.

La primul punct, consilierii locali vor trebui să aprobe modificarea proiectului „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”, precum şi cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează: contribuţia Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile în proporţie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 647.800 lei; acoperirea cheltuielilor legate de TVA în valoare de 7,68 milioane lei, care va fi recuperat în condiţiile rambursării ulterioare de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; acoperirea cheltuielilor neeligibile în valoare de 5.910 lei, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului. Valoarea totală a proiectului va fi de 40,1 milioane lei, suma reprezentând cheltuielile eligibile şi neeligibile, inclusiv TVA aferentă. Acoperirea tuturor cheltuielilor se va face în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

În data de 20 aprilie, ADR SV Oltenia a transmis Primăriei Râmnicului o adresă prin care se solicită corelarea valorilor din devizul general al bugetul proiectului, şi implicit modificarea bugetului din cererea de finanţare ca urmare a revizuirii acesteia.
La punctul doi, consilierii locali vor aproba studiul de fezabilitate şi noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”, la valoarea totală de 40 milioane lei cu TVA (respectiv 9,55 milioane euro), din care construcţii-montaj la valoarea de 8,42 milioane euro. Având în vedere adresa nr. 6066/20 aprilie 2011, transmisă de către ADR SV Oltenia, Primăria Râmnicului a considerat că este necesară modificarea devizului general al studiului de fezabilitate, ca urmare a analizei documentelor pentru revizuirea cererii de finanţare, în vederea semnării contractului de finanţare.

Proiectul „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” face parte din portofoliul de proiecte inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, portofoliul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2009.
Pentru eliminarea unor dificultăţi la trecerea de cale ferată şi pentru realizarea unui trafic auto cât mai fluent se impune executarea unui pasaj denivelat în amplasament, care să îndeplinească toate condiţiile tehnice necesare. Legătura cu reţeaua stradală existentă în zonă se va asigura prin realizarea de bretele de acces pentru toate relaţiile. Totodată prin realizarea pasajului denivelat se va asigura accesul în şi din prelungirea bulevardului Tineretului. În plan, traseul pasajului proiectat urmăreşte traseul bulevardului Tudor Vladimirescu, având direcţia vest-est, fiind parţial în aliniament şi parţial în curbă cu raza de 400 metri. Pasajul proiectat are patru benzi de circulaţie şi urmează să se execute etapizat.

În prima etapă se va realiza structura pentru firul sud. S-au avut în vedere două scenarii de rezolvare tehnică şi anume: cu menţinerea circulaţiei auto şi pietonală pe bulevardul Tudor Vladimirescu firul nord pe timpul execuţiei pasajului pe firul sud; fără menţinerea circulaţiei pe bulevardul Tudor Vladimirescu, respectiv executarea rampelor pe ambele sensuri. Proiectantul recomandă primul scenariu, pentru care s-a făcut evaluarea lucrărilor. Pasajul proiectat are lungimea suprastructurii de 281 metri pe firul sud şi 283 metri pe firul nord. Pasajul are 13 deschideri. În vederea asigurării circulaţiei pietonale peste calea ferată, paralel cu pasajul, la sud de acesta, s-a prevăzut executarea unei pasarele pietonale cu scări de acces la capete. Pentru realizarea investiţiei sunt necesare lucrări de devieri şi modificări la reţelele de termoficare şi gaze naturale existente. (P.C.)

Leave a Response