|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Cinci sectoare de drumuri judeţene au fost date în grija Ministerului Dezvoltării 

• Pentru a fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii,

Cinci sectoare de drumuri judeţene au fost date în grija Ministerului Dezvoltării

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor sectoare din cinci drumuri de interes judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea. Cele cinci drumuri sunt: DJ 665 Limita jud. Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, DJ 643 Limita jud. Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti, DJ 677 Mădulari – Şuşani – Limita jud. Olt, DJ 703N Berislăveşti – Releu Cozia şi DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Limită jud. Argeş.

În luna ianuarie a acestui an, CJ Vâlcea a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului propunerile pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean, defalcate pe fiecare proiect prioritar în parte, însoţite de documentaţiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea demarării acţiunii de pregătire a procedurilor de atribuire a contractelor de execuţie. Cele cinci obiective de investiţii au prioritate, deoarece sunt proiecte care au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, în vederea finanţării lor prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul Major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia sau reabilitarea şoselelor de centură, fiind selectate ca eligibile, dar fără fonduri disponibile. Cele cinci obiective de investiţii au fost analizate şi avizate favorabil atât în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cât şi în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

În luna aprilie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a solicitat aprobarea trecerii celor cinci sectoare de drum judeţean în administrarea ministerului prin hotărâre a consiliului judeţean. Darea în administrare se va face cu respectarea următoarelor condiţii: să păstreze destinaţia iniţială a acestora; să nu închirieze bunurile unor terţe persoane; dreptul de administrare se va exercita pe durata realizării obiectivelor de investiţii menţionate anterior şi cuprinse în proiectele prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii; la proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la aceste bunuri, precum şi la recepţionarea acestora, să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare; în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului dat în administrare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are obligaţia să arate instanţei, că judeţul Vâlcea este titularul dreptului de proprietate, potrivit Codului de Procedură Civilă. (P.C.)

Leave a Response