|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Apicultorii vâlceni susţinuţi de World Vision prin cursuri de formare 

Apicultorii vâlceni susţinuţi de World Vision prin cursuri de formare

Timp de trei luni, World Vision România Biroul Zonal Vâlcea în colaborare cu Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea a organizat la Centrul Comunitar Frânceşti cursuri de calificare profesională pentru apicultori. Zilele trecute, apicultorilor participanţi li s-au înmânat diplomele de calificare apicolă recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării. „La aceste cursuri au participat 56 de apicultori din localităţile Frânceşi, Mihăeşti, Ioneşti şi Orleşti. Cursurile au fost realizate în cadrul proiectului „Apicultura şi dezvoltarea economică în mediul rural” implementat de World Vision România în localităţi rurale din judeţele Iaşi, Vaslui, Dolj şi Vâlcea. Scopul acestor cursuri a fost de a stimula şi susţine fermierii din mediul rural de a practica apicultura la nivel eficient şi competitiv, astfel încât aceasta să devină o activitate economică generatoare de venit şi o alternativă viabilă la agricultura de subzistenţă”, a precizat Delia Dumea, asistent Relaţii Publice şi Comunicare, Biroul Zonal Vâlcea.

Cursanţii au avut la dispoziţie resursele necesare unei mcii afaceri

„Prin aceste cursuri World Vision România încercă să susţină apicultorii din judeţul nostru. Prin proiectul implementat, punem la dispoziţia apicultorilor resursele necesare unei mici afaceri agricole sub formă de pachete tehnologice, de exemplu: stupi, material biologic, echipamente apicole. Însă pentru a porni o afacere ai nevoie de o diplomă de calificare, de aceea ni s-a părut important ca apicultorii să participe la aceste cursuri de calificare”, a declarat Mihai Sorin, coordonator zonal proiect apicol World Vision România, Biroul Zonal Vâlcea.

“Ne dorim o asociaţie pentru apicultori la Frânceşti”

În cadrul proiectului „Apicultura şi dezvoltarea economică în mediul rural” au avut loc activităţi destinate fermierilor care practicau deja apicultura, ca de exemplu: instruire specifică în domeniu, suport tehnic, stimularea înfiinţării de asociaţii apicole locale şi instruirea acordată liderilor asociaţiilor apicole, consultanţă şi schimb de bune paractici.
„Pentru noi este o mare oportunitate că am participat la aceste cursuri. Ne dorim ca în comuna Frânceşti să înfiinţăm o Asociaţie a apicultorilor menită să susţină toţi apicultorii din zonă. Cel mai important pas pentru noi este acela de a fi susţinuţi în procesele de elaboarare şi depunere a documentaţiei în vederea accesării de finanţări nerambursabile în domeniul apiculturii”, a declarat Bagdan Tăcutu, beneficiar proiect. La finalul programului de calificare beneficiarii vor aplica tehnologii moderne de creştere a albinelor, care să permită obţinerea randamentului în cadrul stupinei.

Leave a Response