|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Se vor aproba noile organigrame ale Filarmonicii de Stat şi Teatrului Ariel 

• În cadrul unei şedinţe a Consiliului Local,

Se vor aproba noile organigrame ale Filarmonicii de Stat şi Teatrului Ariel

Vineri, 29 aprilie 2011, este programată să se desfăşoare şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 13 propuneri pe ordinea de zi plus punctul „Diverse”. Astfel se vor dezbate şi aproba următoarele: raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; raport şi proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil – teren, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 95; raport şi proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 165/30 iunie 2010 de preluare în administrare a unui imobil teren; raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a unui imobil; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unui imobil-teren;

raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plata din municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC Apavil SA; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu;

raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului municipal Ariel; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Contractul de concesiune nr 9692/16.05.2002; raport şi proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011 referitoare la respingerea inventarierii unui imobil – teren în domeniul public al municipiului, cu destinaţia de drum public.

Leave a Response