|vineri, octombrie 22, 2021
  • Follow Us!

Şcoala Generală nr. 4 va deveni structură a Seminarului Teologic “Sfântul Nicolae” 

• Febra comasărilor cuprinde şi municipiul Râmnicu Vâlcea

Şcoala Generală nr. 4 va deveni structură a Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”

Peste câteva zile, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se pregăteşte să aprobe comasarea (retragerea personalităţii juridice şi reorganizarea ca structuri), începând cu anul şcolar 2011-2012, a două unităţi şcolare din localitate. Astfel, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 va deveni structură a Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Nicolae, iar Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Colonie Nuci va deveni structură a Grupului Şcolar Industrial G-ral Magheru. De asemenea, se prevede rearondarea Şcolii cu clasele I-VIII Waldorf şi a Grădiniţei cu program normal Waldorf din subordinea Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sf Nicolae în subordinea Grupului Şcolar Antim Ivireanul, ca şi structuri ale acestuia.

Şcoala nr. 4 s-a înfiinţat în anul 1927, când a funcţionat cu o clasă de 25 de băieţi pe lângă Schitul Inăteşti. După patru ani, şcoala a funcţionat sub denumirea de „Şcoala Primară Mixtă nr. 3″ cu clasele I – IV până în anul 1961. Începând din anul 1962, şcoala funcţionează ca Şcoală Generală cu 8 clase sub denumirea „Şcoala Generală nr. 4″ până în anul 1977. În anul şcolar 1977 – 1978, sub denumirea „Şcoala Generală nr. 4″ au funcţionat clasele I – X, până în anul 1983. Din anul 1983, şcoala şi-a schimbat denumirea în „Şcoala cu clasele I – X nr. 4″, păstrând această denumire până în 1987. Începând cu anul şcolar 1987 – 1988 a funcţionat în localul de pe Calea lui Traian nr. 97 sub denumirea „Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4″, titulatură păstrată până în momentul de faţă.

După cum se ştie, la începutul acestui an, a intrat în vigoare Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, act normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. În acest sens, în luna martie, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea a solicitat Primăriei Râmnicului avizarea comasării a celor două unităţi şcolare din municipiu, începând cu anul şcolar 2011-2012. Aliniatul 1 al art.19 din legea mai sus menţionată prevede că „în sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează, după caz. astfel: cu minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari; cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari; cu minimum 100 de elevi sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ special”. Potrivit prevederilor aliniatului 4 al aceluiaşi articol „autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică – şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii”. (P.C.)

Leave a Response