|joi, septembrie 23, 2021
  • Follow Us!

Profesorul Florin Epure şi inginerul Florin Păun, cooptaţi în Comisia de urbanism 

• Mai mult din confuzia consilierilor locali din Râmnicu Vâlcea,

Profesorul Florin Epure şi inginerul Florin Păun, cooptaţi în Comisia de urbanism

Multă confuzie a fost în şedinţa Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea atunci când s-a votat completarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. Astfel, în lumina noilor prevederi legislative, în cadrul comisiei trebuiau cooptaţi şi alţi membri decât arhitecţi (specialişti atestaţi din domeniul monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport, etc.). Până la urmă, pentru cele două locuri în plus în comisie au candidat cinci specialişti din diverse domenii şi un arhitect (Horia Ciuruş).

Chiar şi secretarul Primăriei Râmnicului, Toma Mihăescu, era derutat, astfel că preşedintele de şedinţă, Gheorghe Mojoiu, a supus la vot fiecare candidat, însă într-o ordine „aleatorie” cunoscută doar de consilierul local Mojoiu. Spunem asta pentru că primii doi candidaţi propuşi în plen au întrunit unanimitate de voturi, fără ca să se mai voteze şi restul listei de candidaţi. Astfel, prin acest gest greu de înţeles, a rămas pe dinafara comisiei arhitectul Horia Ciuruş, deşi prin natura profesiei, ar fi trebuit să facă parte din comisie.

Dar iată care este componenţa actuală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism: arhitecţii Adrian Ciocănău, Doina Negoiţă, Cristinel Vlad, Paula Popescu, Ion Ghica, Dorin Rădulescu, Cristina Miu, Ana Maria Şerban, precum şi directorul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vâlcea, Florin Epure, şi inginerul constructor pe structuri Florin Păun.
În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea durabilă locală, pe lângă Primăria Râmnicului s-a înfiinţat conform HCL nr. 169 din 31 august 2006, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ, cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente. Din componenţa comisiei de urbanism anterioare, făceau parte doar arhitecţi, din care şase sunt membri ai Registrului Urbaniştilor din România.

Numai că prin Ordonanţa dc Urgenţă nr. 7 din 2 februarie 2011, membrii comisiei pot fi şi specialişti atestaţi din domeniul monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport. Astfel, ca urmare a noilor reglementări legislative, s-a decis completarea comisiei tehnice cu specialişti din domeniul construcţiilor şi monumentelor istorice. Completarea componenţei comisiei s-a făcut pe baza recomandărilor primite din partea asociaţiilor profesionale, a ISC Valcea şi ale arhitectului-şef. (P.C.)

Leave a Response