|vineri, octombrie 22, 2021
  • Follow Us!

Profesorul Alexandru Puiu a primit titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Vâlcea 

Profesorul Alexandru Puiu a primit titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Vâlcea

Marţi, 26 aprilie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Vâlcea profesorului universitar doctor Alexandru Puiu, rector fondator al Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, având în vedere contribuţia deosebită la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului universitar din judeţul Vâlcea.
Alexandru Puiu a absolvit în anul 1957 Facultatea de Economie Politică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, cu licenţa de economist, iar în anul 1970, a obţinut titlul de doctor în economie, la ASE Bucureşti. În perioada 1957-1969, în cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române, a efectuat numeroase cercetări, ale căror rezultate au fost valorificate în cărţi, articole, lucrări de specialitate, contractate cu întreprinderi din ţară. Alexandru Puiu deţine primatul în introducerea, în 1970, în învăţământul superior românesc a unor discipline privind managementul internaţional, relaţiile publice, negocierea, tehnicile de afaceri economice internaţionale: leasing, franchising, transfer know-how, consulting-engineering etc.

Alexandru Puiu deţine următoarele funcţii: vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România; membru în Colegiul Central de Onoare al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER); a fost vreme de circa 20 de ani membru al Consiliului Naţional al Comerţului Exterior al României; membru al „International Association For Conservation of Natural Resources and Energy” New York; membru al „New York Academy of Sciences”; Deputy Director General – reprezentant al Centrului Biografic Internaţional – Cambridge; fost membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Pentru bogata sa activitate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice, a fost onorat de-a lungul anilor cu numeroase şi valoroase distincţii naţionale şi internaţionale, dintre care consemnăm câteva: premiul „P.S. Aurelian” (1983) al Academiei de Ştiinţe a României – pentru lucrarea Evoluţii contradictorii în economia mondială, Editura Politică, 1983; Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler – pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifică şi didactică, pentru modernizarea şi promovarea reformei în învăţământ, 2002; diploma şi medalia „Man of the Year”, conferite de American Biographical Institute of International Research, pentru realizările deosebite şi pentru nobilul exemplu pe care-l dă semenilor săi şi întregii comunităţi (iunie 2003); diploma şi medalia „21st Century Award for Achievement”, conferite de Centrul Biografic Internaţional-Cambridge, pentru recunoaşterea realizărilor deosebite în învăţământul superior (octombrie 2003); medalie şi diplomă de excelenţă din partea Episcopiei Râmnicului, pentru merite deosebite în pregătirea şi promovarea tinerei generaţii (2 octombrie 2000); diplomă de excelenţă conferită de Academia de Studii Economice Bucureşti, pentru prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi pentru contribuţia adusă la afirmarea şcolii superioare economice (martie 2003); diploma „Virgil Madgearu cu Medalie de Aur – Meritul Universitar”, acordată de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (2011).

În anul 1991, Alexandru Puiu a fondat Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, iar în anul 2011, universitatea a obţinut gradul ridicat de încredere la evaluarea instituţională din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. (P.C.)

Leave a Response