|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Primarul Rădulescu vrea 4 hectare de la Staţiunea pentru Pomicultură din Căzăneşti 

• Pentru că nu are 10 milioane de euro pentru exproprieri la proiectul de prelungire a bulevardului Tineretului spre Nord,

Primarul Rădulescu vrea 4 hectare de la Staţiunea pentru Pomicultură din Căzăneşti

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea primarului Romeo Rădulescu privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Universităţii din Craiova – Staţiunea dc Cercetare-Dezvoltare, în domeniul public şi administrarea Consiliului Local a terenului situat în cartierul Căzăneşti în suprafaţă de 4,07 ha. Imobilul ce urmează a fi transmis va fi utilizat pentru compensarea suprafeţelor de teren proprietate privată, ce vor fi afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Prelungirea bulevardului Tineretului, de la strada Gib Mihăescu până la bulevardul Nicolae Bălcescu”. De asemenea, consilierii locali l-au împuternicit pe primar ca, prin aparatul de specialitate, să întocmească documentaţia pentru promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern.

Prin Hotărârea nr. 59/2009, Consiliul Local a aprobat portofoliul de proiecte ce urmează a fi incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului realizabile prin Axa 1, printre acestea regăsindu-se şi obiectivul de investiţii „Prelungirea bulevardului Tineretului de la strada Gib Mihăeseu până la bulevardul Nicolae Bălcescu”. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/29 din 30 iunie 2008, s-a aprobat studiul de fezabilitate al acestui obiectiv, iar prin hotărârea nr. 183/30.06.2009, Consiliul Local a aprobat actualizarea studiului în conformitate cu prevederile HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

„Prin Planul Urbanistic al zonei Libertăţii, a fost detaliată pelungirea bulevardului Tineretului prevăzută în Planul Urbanistic General, prin realizarea acestui obiectiv de investiţii, rezolvându-se în acest fel fluenţa circulaţiei rutiere pe cele două direcţii est-vest, nord-sud, prin apariţia unui nod de circulaţie rutieră sub forma unui pasaj denivelat, nod care permite atât traversarea căii ferate pe direcţia est-vest, cât şi prelungirea bulevardului Tineretului de la intersecţia cu strada Gib Mihăcscu până la intersecţia cu bulevardul Nicolae Bălcescu pe direcţia sud-nord. De asemenea, pasajul va elimina fractura rutieră determinată în prezent de traversarea căii ferate pe direcţia est-vest pe traseul bulevardului Tudor Vladimirescu, traseu care reprezintă accesul principal dinspre Bucureşti (DN 7) spre zona centrală şi care leagă cartierul Goranu de pe malul stâng al Oltului de partea de vest a oraşului. Realizarea obiectivului de investiţii «Prelungirea bulevardului Tineretului de la strada Gib Mihăescu până la bulevardul Nicolae Bălcescu» pe ampalsamentul stabilit prin studiul de fezabilitate aprobat, afectează o suprafaţă de teren de circa 40.000 mp ce aparţine proprietăţilor private şi pentru care se impune exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Având în vedere că valoarea despăgubirilor ce ar trebui acordată proprietarilor terenurilor afectate de realizarea acestui obiectiv de investiţii (peste 10 milioane euro) nu poate fi suportată în această perioadă din bugetul local, iar realizarea obiectivului respectiv se impune cu prioritate, a rezultat ca soluţie a acestei situaţii, oferirea în compensare, proprietarilor terenurilor afectate, a unor suprafeţe de teren echivalente pe raza municipiului. Ţinând cont de faptul că municipiul nu deţine în proprietate teren în intravilan cu această destinaţie, se impune preluarea în proprietatea municipiului a unui teren aflat în domeniul public al statului, fiind identificată în acest sens o supralală de 4,07 ha situată în cartierul Căzăneşti, ce face parte dintr-o suprafaţă mai mare, de 114,18 ha aflată în administrarea Universităţii din Craiova – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea”, se arată într-un raport al Direcţiei de Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice din cadrul Primăriei Râmnicului. (P.C.)

Leave a Response