|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Vechiul pod de la Proieni-Brezoi va fi expertizat tehnic 

• Pentru evaluarea riscurilor,

Vechiul pod de la Proieni-Brezoi va fi expertizat tehnic

Subprefectul Ioan Filip a condus săptămâna trecută şedinţa grupului de lucru, constituit prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru identificarea unor soluţii de diminuare sau eliminare a riscurilor presupuse de prezenţa pe actualul amplasament a podului de cale ferată de la Proieni, oraşul Brezoi, km 325+704, monument tehnic cu regim de monument istoric.

În urma dezbaterilor, cei prezenţi au ajuns la concluzia că, pentru evaluarea riscurilor, se impune expertizarea tehnică a obiectivului de către specialişti atestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Totodată, se impune efectuarea unui studiu de impact pentru identificarea factorilor de risc induşi de prezenţa celor două poduri – cel vechi şi cel nou- asupra mediului natural sau construit din vecinătate.

Studiile vor fi făcute în regim de urgenţă, iar concluziile acestor documentaţii tehnice vor fi comunicate în termenul cel mai scurt Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Grupul de lucru amintit are în componenţă reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sucursalei Regionale CF Craiova, Sucursalei Hidrocentrale Rm. Vâlcea şi Inspectoratului în Construcţii Vâlcea.

Leave a Response