|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Nicolae Sofianu s-a “întins” cu 30 mp şi a demolat ilegal clădiri ale Primăriei 

• În timpul construcţiei hotelului din Zăvoi,

Nicolae Sofianu s-a „întins” cu 30 mp şi a demolat ilegal clădiri ale Primăriei

Nicu Trandafir

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au respins luni, 28 februarie, propunerea de clarificare a situaţiei juridice a terenului pe care a fost construit Grand Hotel Sofianu, precum şi cererea de suplimentare a suprafeţei concesionate către SC Oltcarn Construct SA, de la 1.366 mp la 1.396 mp, reprezentând suprafaţa totală construită a celor două corpuri de construcţie – Baia Comunală şi Grand Hotel Sofianu. În plus, Nicolae Sofianu se mai face vinovat de demolarea în anul 2009 a două clădiri ale Primăriei Râmnicului, fără a avea aprobarea consiliului local şi fără a poseda autorizaţie de desfiinţare.
Consilierul PSD Ion Matei a fost cel mai vehement împotriva adoptării acestui proiect de hotărâre şi a acuzat conducerea Primăriei Râmnicului că vrea să împingă Consiliul Local să fie părtaş la aceste ilegalităţi flagrante. În plus, Primăria Râmnicului vroia să ceară aprobarea Consiliului Local pentru a se trece, din domeniul public în domeniul privat al municipiului, suprafaţa de teren de 712 mp, pe care s-a realizat construcţia hotelului. Astfel, Nicolae Sofianu putea deveni proprietar al terenului pe care este edificat Grand Hotel Sofianu, având în vedere că terenurile din domeniul privat al municipiului pot fi vândute.

O altă ilegalitate săvârşită de omul de afaceri Nicolae Sofianu a fost aceea că a demolat în 2009 două clădiri ale primăriei, cu o valoare de inventar de peste 23.000 lei, fără aprobarea consiliului local şi fără a poseda autorizaţie de desfiinţare. Astfel, primarul Romeo Rădulescu vroia, prin proiectul de hotărâre, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a construcţiilor dezafectate prin amenajarea parcării publice, situată pe latura de sud a hotelului Grand Hotel Sofianu şi radierea lor din listele de inventar, după cum urmează: anexă seră (cabină poartă), cu suprafaţa construită de 10,8 mp, având valoarea de inventar 15.229 lei – poziţia 1489 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 54/2008; clădire anexă 2 (ADP Zăvoi), cu suprafaţă construită 59,54 mp, având valoarea de inventar 8.061 lei. Dacă s-ar fi adoptat hotărârea în consiliul local, valoarea de inventar a celor două construcţii dezafectate urma să fie recuperată de către municipiu, de la SC Oltcarn Construct SA.

Nu a fost efectuată recepţia lucrărilor la Grand Hotel Sofianu

Prin Contractul nr 1345/2005, Primăria Râmnicului a concesionat societăţii Oltcarn Construct SA, în baza hotărârilor Consiliului Local nr. 58/2002 şi 183/70/2004, precum şi în baza hotărârii de desemnare a ofertei câştigătoare a licitaţiei nr. 33655/22.11.2004, imobilul „Baia Comunală” situată în strada Ştirbei Vodă, pe latura de est a parcului Zăvoi, în vederea modernizării obiectivului şi construirii unui nou corp de clădire multietajat. Astfel, în baza Certificatului de Urbanism nr. 729/9215 din 06.05.2005, a fost eliberată autorizaţia de desfiinţare nr. 962/20012 din 16.08.2006 pentru executarea lucrărilor de desfiinţare parţială a băii comunale (bazin de înot, bar-terasă, centrală termică, sală pompe, uscătorie, călcătorie şi spaţii pentru depozitare) şi Autorizaţia de construire nr. 1079/26422 din 18.09.2006, pentru executarea lucrărilor de construire-modemizare, mansardare baie comunală şi extindere cu un corp de hotel P+4E.

De asemenea, prin autorizaţia de construire mai sus menţionată, conform prevederilor caietului de sarcini care a stat la baza licitaţiei, au fost prevăzute a se realiza şi lucrările de amenajare a aleilor pietonale şi auto, precum şi a parcărilor publice situate în imediata vecinătate, de nord şi de sud a construcţiei pentru care s-a obţinut autorzaţia de construire, realizată de SC Oltcarn Construct SA.
Prin amenajarea parcării publice situată pe latura de sud a hotelului, au fost dezafectate două construcţii care la acea dată erau în administrarea secţiei de spaţii verzi a Direcţiei Administrării Domeniului Public şi aparţineau domeniului public al municipiului. Durata de execuţie a lucrărilor, stabilită prin autorizaţia de construire, a fost de 36 de luni de la data începerii efective a execuţiei lucrărilor, construcţia şi amenajările aferente fiind finalizate în cursul anului 2009, nefiind însă efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Întrucât până la această dată nu s-a efectuat recepţia obiectivului de investiţii „Modernizare şi mansardare baie comunală şi extindere cu un corp de hotel P+4E”, iar conform prevederilor art. 7 alin (4) din contractul de concesiune, SC Oltcarn Construct SA avea obligaţia să realizeze investiţiile prezentate în ofertă, pentru stabilirea suprafeţelor fiecărui obiectiv realizat, o fimă autorizată ANCPI a efectuat la finele anului trecut măsurătoarea suprafeţelor construite ale celor două corpuri de construcţie. Astfel, în urma acestor măsurători, a rezultat pentru Baia Comunală o suprafaţă construită de 684 mp, iar pentru Grand Hotel Sofianu, o suprafaţă construită de 712 mp. În total, Nicolae Sofianu s-a „întins” în plus cu 30 mp faţă de suprafaţa concesionată conform Contractului de concesiune nr. 1345/2005. De asemenea, suprafaţa parcării publice amenajată de SC Oltcarn Construct SA pe latura de sud a hotelului, are suprafaţa de 680 mp, însă nici până în prezent aceasta nu a fost inventariată în domeniul public al municipiului.

Leave a Response