|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Maternitatea se va desfiinţa şi va funcţiona în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea 

• Potrivit unui proiect al CJ Vâlcea,

Maternitatea se va desfiinţa şi va funcţiona în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Vineri, 11 martie, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe propunerea de desfiinţare şi reorganizare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Având în vedere propunerile Ministerului Sănătăţii, de comasare a spitalelor, prin Dispoziţia nr. 12 din 18.01.2011, a preşedintelui CJ Vâlcea, Ion Cîlea, s-a dispus constituirea unei comisii la nivel de judeţ pentru analizarea oportunităţii de reorganizare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea ca secţii de specialitate în structura organizatorică a Spitalului Judeţean Vâlcea. Astfel, comisia a ajuns la concluzia că proiectul de comasare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, se justifică prin faptul că Spitalul de Obstetrică Ginecologie este spital de tip monospecialitate şi clasificarea spitalului conform Ordinului Ministerului Sănătăţii, nr. 1408/2011, încadrează instituţia în categoria V, cu implicaţii negative asupra finanţării activităţilor.

„În acelaşi timp, pentru încadrarea într-o categorie superioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, se impune cuprinderea în structura organizatorică a secţiilor de obtetrică – ginecologie şi neonatologie. Comasarea celor două unităţi spitaliceşti, presupune şi o dotare corespunzătoare cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgentă Vâlcea cât şi o reorganizare a serviciilor paraclinice”, consideră Ion Cîlea.

Cum va fi reorganizată activitatea de la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie?

Pentru realizarea practică a procesului de reorganizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, ca urmare a comasării cu Spitalul de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea se propun reintegrarea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a următoarelor secţii din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea: secţia OG I – 50 paturi; secţia OG II- 50 paturi; secţia neonatologie – 40 paturi; compartimentul ATI – 10 paturi. Personalul mediu sanitar din cadrul camerei de gardă se va redistribui la secţiile OG I şi OG II, serviciul în camera de gardă fiind asigurat de personalul acestor două secţii iar personalul auxiliar va fi inclus la „personal auxiliar spital”. Farmacia OG – se va desfiinţa şi se va organiza un punct de lucru subordonat Farmaciei nr. 2 din Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea care va asigura medicamentele şi materialele sanitare pentru secţiile existente în actuala clădire a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea.

Blocul operator şi sala de naşteri vor funcţiona ca bloc sanitar, cu încadrarea unui asistent şef şi coordonat prin rotaţie lunar, de către secţiile OG I şi OG II. Secţia sterilizare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea va fi cuprinsă în cadrul Compartimentului Sterilizare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, devenind al treilea punct de lucru. Laboratorul de analize medicale urmează să fie cuprins în cadrul laboratorului unic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea iar laboratorul de analize aflat în clădirea din strada G-ral Magheru nr. 54 Râmnicu Vâlcea, va fi mutat în clădirea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea şi va deservi cele două unităţi spitaliceşti. Laboratorul de radiologie se va desfiinţa şi va fi inclus în laboratorul de radiologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, funcţionând ca punct de lucru ce va deservi toate secţiile din imobilul din strada Remus Bellu Rm. Vâlcea. Serviciul de anatomie patologică se va include în serviciul de anatomie patologică şi prosectură al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, şi va funcţiona ca punct de lucru în imobilul Spitalului de Obstetrică Ginecologie, iar personalul va fi normat potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2010.

Centrul Judeţean de Planificare Familială rămâne ca structură în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Cabinetele de obstetrică şi ginecologie din cadrul Ambulatoriului integrat se vor cuprinde în Ambulatoriul integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Pentru personalul din activitatea de întreţinere, reparaţii şi deservire, se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2010. În ceea ce priveşte aparatul funcţional al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, asigură preluarea întregului personal.
În urma comasării celor două unităţi spitaliceşti, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea vor funcţiona un număr de 1353 paturi, spitalizarea de zi va avea 23 paturi şi se vor asigura 20 de locuri staţionar de psihiatrie. (P.C.)

Leave a Response