|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

în două luni, încasări bugetare cu 12,1% mai mari faţă de programul repartizat 

Direcţia Finanţelor Publice Vâlcea:

În două luni, încasări bugetare cu 12,1% mai mari faţă de programul repartizat

Prin aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a administrării creanţelor bugetare, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, a realizat în primele două luni ale anului 2011 venituri bugetare în sumă de 143.050 mii lei, cu 12,1% mai mari faţă de programul repartizat de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi cu 4,2% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut.

Depăşiri substanţiale s-au înregistrat la Bugetul asigurărilor sociale de stat – 120,8%, Bugetul fondului naţional unic al asigurărilor de sănătate – 118,2% şi Bugetul asigurărilor de şomaj – 111,9%.
De la contribuabilii care nu şi-au achitat la termen obligaţiile de plată faţă de Bugetul general consolidat al statului, prin măsurile specifice activităţii de colectare a veniturilor bugetare, organele de executare silită au recuperat suma de 18.807 mii lei, care reprezintă 13,1% în totalul sumelor încasate.

„Menţionez că aceste rezultate nu includ contribuţia celor 27 mari contribuabili vâlceni administraţi direct de ANAF – Direcţia Generală Administrare Mari Contribuabili, precum şi cele ale sediilor secundare ale marilor contribuabili.
În perioada următoare, managementul DGFP Vâlcea vizează, cu prioritate, extinderea şi diversificarea modalităţilor de îmbunătăţire a comportamentului fiscal al contribuabililor, creşterea gradului de conformare la plata voluntară a acestora, diminuarea arieratelor bugetare şi, pe această cale, sporirea veniturilor colectate la Bugetul general consolidat al statului” – a mai precizat Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea.
 

Leave a Response