|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Gândacii de scoarţă au “defrişat 

• Un semnal de alarmă pe adresa autorităţilor statului!

Gândacii de scoarţă au „defrişat” circa 800 hectare de pădure din zona Voineasa

Recent, Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea şi Ocolul Silvic Voineasa au realizat un raport cu privire la fenomenul de uscare a pădurilor de molid din bazinul superior al Lotrului şi Latoriţei. Ocolul Silvic Voineasa administrează o suprafaţă de 17.043 ha fond forestier proprietate publică a statului, din care 13.689 ha păduri de răşinoase.

Conform „Statisticii dăunătorilor şi dinamicii focarelor active pe anul 2010″, suprafeţele infestate cu gândaci de scoarţă au crescut pe raza acestui ocol de la 168 ha în anul 2009 la 793 ha în anul 2010. „Dacă în anul 2009, intensitatea infestării era în general slabă, în 2010 infestarea a fost puternică. Direcţia Silvică Vâlcea şi Ocolul Silvic Voineasa au acţionat pentru punerea în valoare a tuturor arborilor doborâţi sau rupţi de vânt şi zapadă cât şi a celor uscaţi, infestaţi pe picior. Partizile constituite au fost oferite la licitaţie, adjudecate şi autorizate spre exploatare. O situaţie specială este întâlnită în UP V Obârşia Lotrului, unde, deşi au fost întocmite apv-uri pentru un volum de 2200 mc şi au fost autorizate spre exploatare, momentan nu se exploatează, lucrările fiind suspendate prin ordonanţă preşedenţială, obţinută de către Obştea Banca Gilortul. Suprafaţa pe care este suspendat serviciul silvic este de 354 ha, molidişuri cu un grad de infestare puternic.

Situaţia infestărilor cu ipide este cunoscută atât la nivel de ITRSV Rm. Vâlcea, cât şi la Instituţia Prefectului Vâlcea, urmând a se acţiona în perioada imediat următoare pentru extragerea materialului lemnos doborât sau rupt de vânt şi zăpadă cât şi a celui provenit din arborii infestaţi pe picior, atât din pădurile proprietate publică a statului, cât şi în cele aparţinând altor deţinători, înainte de primul zbor al ipidelor din primavara anului 2011″, se menţionează în raportul Direcţiei Silvice Vâlcea.
În bazinele Lotru şi Latoriţa pădurile proprietate publică a statului sunt administrate de către OS Voineasa din cadrul DS Vâlcea, iar cele proprietate privată, a persoanelor fizice şi juridice, de către OS Obârşia Lotrului Voineasa, OS Valea Lotrului, OS Buila şi OS Novaci din cadrul DS Gorj. Aceste ocoale au monitorizat permanent starea de sănătate a pădurilor şi au conlucrat în pemanenţă cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu Vâlcea în vederea limitării focarelor cu dăunători şi extragerea materialului lemnos infestat în timpul cel mai scurt.

ITRSV Râmnicu Vâlcea a verificat şi aprobat cu prioritate actele de punere în valoare întocmite de ocoalele silvice pentru suprafeţele de pădure afectate de dăunători „În vederea combaterii dăunătorului s-au luat următoarele măsuri: s-au achiziţionat şi amplasat curse feromonale tip «aripă» de la Institutul de Cercetări din Cluj-Napoca; după amplasarea curselor, personalul silvic a efectuat observaţii şi înregistrări ale insectelor capturate; din datele înregistrate a rezultat că atacul de ipidae este puternic; masa lemnoasă afectată de ipidae s-a pus în valoare în prima urgenţă şi s-a scos din pădure în timpul cel mai scurt.

Măsuri care se impun în continuare: clarificarea situaţiei juridice a terenurilor forestiere pe care fenomenul de infestare este prezent, dar materialul lemnos nu poate fi exploatat deoarece a fost sistat serviciul silvic în baza Legii nr. 374/2006, terenul forestier respectiv fiind obiectul unui litigiu între DS Vâlcea şi Obştea Banca Gilortul, încheiat în instanţă prin Sentinţa Civilă nr. 4445/08.07.2008 dar care, până în prezent, nu a fost pusă în aplicare; executarea lucrărilor de combatere aviochimică în primavara anului 2011; implicarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice în stabilirea soluţiilor tehnice în vederea eliminării focarelor puternice de infestare. Pentru anul 2011, pentru combaterea gândacilor de scoarţă în pădurile de stat au fost prevăzute 202 curse feromonale tip aripă şi 77 arbori cursă clasici”, se mai precizează în cuprinsul aceluiaşi raport.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response