|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

Din judeţul Vâlcea au fost selectate cinci drumuri judeţene în lungime de 100 km 

• Pentru a fi finanţate în cadrul programului derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale,

Din judeţul Vâlcea au fost selectate cinci drumuri judeţene în lungime de 100 km

Direcţia Tehnică, din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, a propus săptămâna trecută includerea a cinci tronsoane de drumuri judeţene care să fie finanţate prin Programul de 10.000 km de drumuri derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Astfel, cele cinci drumuri judeţene propuse pentru reabilitare şi modernizare sunt: DJ 643, limită judeţ Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti, km 52-78; DJ 677 Mădulari – Şuşani – limită judeţ Olt, km. 0-23; DJ 665 limită judeţ Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53-69; DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – limită judeţ Argeş, km. 0-13; DJ 703N, Berislăveşti – Releu Cozia, km. 0-20. În total, sunt aproape 100 de kilometri.

În urmă cu aproape trei ani, documentaţiile aferente proiectelor menţionate au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia sau reabilitarea şoselelor de centură. Întrucât până la această dată, pentru cele cinci proiecte, nu s-a aprobat finanţarea prin POR 2007-2013, CJ Vâlcea a decis să depună la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului documentaţiile tehnice aferente obiectivelor mai sus menţionate în vederea finanţării acestora în cadrul Programului 10.000 de kilometri de drumuri de interes judeţean şi de interes local, aprobat prin OUG nr. 105/2010.

În data de 9 martie 2011, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, au fost transmise documentele de avizare pentru aceste proiecte, în scopul analizării în Consiliul Tehnico-Economic al ministerului. Însă, pentru a fi supuse analizei şi aprobării Guvernului României, este necesară actualizarea documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, obţinerea unor noi certificate de urbanism şi a avizelor şi acordurilor prevăzute în acestea. De aceea, pentru actualizarea documentaţiilor tehnico economice, CJ Vâlcea urmează să aloce suma totală de circa 60.000 lei. (P.C.)

Leave a Response