|luni, iunie 27, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat constituirea societăţii care să administreze Centrul de Expoziţii Seaca 

CJ Vâlcea a aprobat constituirea societăţii care să administreze Centrul de Expoziţii Seaca

La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea societăţii comerciale „Expo Nord – Oltenia” SA, care va administra Centrul de Expoziţii Seaca Călimăneşti. Societatea comercială Expo Nord – Oltenia SA va gestiona obiectivul de investiţii şi va avea ca principal domeniu de activitate organizarea de expoziţii, târguri şi congrese.

Imediat după ce s-a votat acest proiect de hotărâre, consilierii judeţeni au trecut la alegerea structurilor de conducere ale noii societăţi. Astfel, reprezentanţii instituţiei vor fi: Victor Popescu şi Florea Mierluş – în Adunarea Generală a Acţionarilor; Mihai Mihalache şi Mircea Predescu – în Consiliul de Administraţie; Eftimie Gherman şi Iustin Predescu – în Comisia de Cenzori.

Modul de constituire a societăţii pe acţiuni Expo Nord – Oltenia SA se va face respectând prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. Capitalul social va fi de 90.020 lei, asiguraţi după cum urmează: 45.010 lei judeţul Vâlcea; 45.010 lei oraşul Călimăneşti.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 178/31.10.2007 s-a aprobat asocierea cu Primăria Călimăneşti în vederea implementării proiectului „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. În luna noiembrie 2007 a fost semnat acordul cadru între autoritatea contractantă – fostul Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, autoritatea de implementare – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi beneficiarii locali – Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Călimăneşti în vederea implementării acestui proiect, având ca termen de finalizare luna noiembrie 2010.

Prin acest proiect s-au realizat următoarele: amenajarea unui teren de 5 ha prin construirea pavilioanelor de expoziţie (pavilionul central şi patru pavilioane independente zonale); amenajarea aleilor pietonale; amenajarea drumurilor şi parcajelor; amenajarea spaţiilor verzi. Astfel au fost realizate: o suprafaţă internă construită de 11.330 mp; platforme betonate de 1.525 mp; suprafaţă exterioară de 3.425 mp; zonă administrativă de 1.402 mp; peste 400 de locuri de parcare; 24 săli pentru convenţii şi expoziţii.

Proprietarii investiţiei realizate prin acest proiect sunt judeţul Vâlcea şi oraşul Călimăneşti, în scopul gestionării acesteia fiind prevăzută în cererea de finanţare a proiectului înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, cu acţionari cele două unităţi administrative. Potrivit acordului tripartit semnat între Ministerul Dezvoltării de la acea dată – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest – Consiliul Judeţean Vâlcea sau Consiliul Local Călimăneşti (beneficiar local), la art. 10 se prevede că „proprietatea, titlul şi drepturile de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor proiectului şi rapoartele şi alte documente legate de proiect îi vor aparţine beneficiarului local după încheierea unui protocol de transfer de proprietate de la minister către beneficiarul local, în urma emiterii de către inginer a certificatului de bună execuţie.

Odată cu transferul proprietăţii, beneficiarul local îşi va asuma responsabilitatea şi pentru asigurarea infrastructurii”. Totodată, infrastructura realizată prin proiect trebuie să rămână în domeniul public cel puţin cinci ani de la eliberarea certificatului de recepţie de către inginer şi trebuie să funcţioneze în condiţiile prevăzute prin contractul de finanţare.

(P.C.)

Leave a Response