|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va contribui cu 505.000 euro şi va beneficia de 32,5 milioane euro 

• În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”,

Primăria Râmnicului va contribui cu 505.000 euro şi va beneficia de 32,5 milioane euro

La începutul acestei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat cofinanţarea de la bugetul local a proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” în sumă de circa 505.000 euro, ce reprezintă contribuţia Primăriei Râmnicului la realizarea acestui proiect. Contribuţia primăriei va fi asigurată până la finalizarea implementării proiectului.

Conform „Centralizatorului valorilor de investiţii” privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Vâlcea”, pus la dispoziţie de consultant, Primăriei Râmnicului îi revine pe proiect suma de 32,56 milioane euro, din care 4,93 milioane euro cheltuieli aferente proiectului a căror cofinanţare se asigură de Consiliul Judeţean şi 27,62 milioane euro cheltuieli aferente proiectului a căror cofinanţare se asigură de Municipiul Râmnicu Vâlcea. Prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu), schema de finanţare propusă pentru a acoperi costurile de investiţii ale proiectului care sunt avute în vedere după aprobarea de către Comisia Europeană a costului eligibil, are următoarea structură (ca şi procent din costurile eligibile): fond nerambursabil UE – 77,8%, contribuţie de la bugetul de stat – 11,9%, contribuţie de la bugetul local – 1,83%, împrumut contractat de către ROC – 8,46%. În contextul celor prezentate, având în vedere schema de finanţare propusă prin Programul Operaţional Sectorial, rezultă că Primăria Râmnicului trebuie să contribuie pe acest proiect cu suma de 505.000 euro.

Zilele trecute, Ministerul Mediului şi Pădurilor – Autoritatea de Management POS Mediu, prin Direcţia Programe şi Evaluare, a transmis o notă prin care informează că aplicaţia pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Vâlcea” este finalizată şi atrage atenţia că este necesară urgentarea procesului de adoptare a deciziilor autorităţilor locale referitoare la documentele de eligibilitate în vederea finanţării. Printre altele, cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului, se solicită şi hotărâri de consiliu local privind aprobarea cofinanţării proiectului, valori exacte (furnizate de consultant) exprimate în preţuri curente. (P.C.)

Leave a Response